Hội nghị người lao động chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng năm 2022

11/01/2022
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở tỉnh đến điểm cầu Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã.
soc trang

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2021, chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt các nội dung thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động tại đơn vị. Ban Giám đốc chi nhánh phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động chi nhánh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao.
Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến ngày 31.12.2021 đạt trên 3.984 tỉ đồng, tăng hơn 282,5 tỉ đồng so với đầu năm. Qua đó giúp 39.087 lượt hộ được tiếp cận vốn, với mức cho vay bình quân là 30,6 triệu đồng/hộ, tăng 2,9 triệu đồng so với năm 2020. Riêng cho vay ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 126, Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ, chi nhánh đã giải ngân cho 16 lượt người sử dụng lao động với số tiền trên 2 tỉ 534 triệu đồng để trả lương cho 759 lượt người lao động.
Trong năm 2022, Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên toàn thể lao động chấp hành tốt nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, không vi phạm kỷ luật lao động; nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng năng suất lao động, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của NHCSXH. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua.
Tại Hội nghị, Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đã kêu gọi người lao động ủng hộ hoạt động tình nghĩa tại địa phương; tặng quà cho người lao động nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 và công bố các Quyết định khen thưởng năm 2021.

Quang Bình

Các tin bài khác