Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng thực hiện hiệu quả mục tiêu kép

04/11/2021
(VBSP News) Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19, chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đã vận dụng linh hoạt các giải pháp huy động nguồn lực, kịp thời chuyển các nguồn vốn tín dụng chính sách đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đáp ứng các điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch.
image001

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đáp ứng kịp thời vốn vay đến các đối tượng trong mùa dịch

Với đặc thù của NHCSXH là thực hiện giao dịch cố định tại các xã, phường, thị trấn nên diễn biến của COVID-19 thời gian qua rất phức tạp, gây ra nhiều khó khăn cho khâu giao dịch. Để hoàn thành mục tiêu kép “vừa giải ngân kịp thời, vừa thực hiện an toàn phòng, chống COVID-19”, chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của địa phương và Trung ương.

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng Trần Duy Đông cho biết: Tại các Điểm giao dịch xã, chúng tôi thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế; đồng thời, tiến hành phối hợp với UBND cấp xã triển khai theo phương án, thực hiện nắm bắt nhu cầu vay vốn xem xét hỗ trợ kịp thời phục vụ cho người dân.

Từ đầu năm 2021 đến nay, doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 902 tỉ đồng, với hơn 30.045 khách hàng vay vốn, mức cho vay bình quân trên 30 triệu đồng/hộ, tăng 2 triệu đồng so với 31.12.2020. Tổng dư nợ đến nay của chi nhánh đạt trên 3.921 tỉ đồng; mỗi xã quản lý dư nợ bình quân trên 35,9 tỉ đồng, mỗi cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn quản lý 50,92 tỉ đồng dư nợ.

Là hộ dân được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, anh Lê Thanh Vẹn ở xã Ba Trinh, huyện Kế Sách cho biết: Gia đình anh vay vốn NHCSXH chương trình giải quyết việc làm với số tiền 50 triệu đồng, thời gian vay 60 tháng. Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi này nên gia đình anh mới có điều kiện để cải tạo, chăm sóc vườn sầu riêng, hiện nay, thu nhập bình quân là 150 triệu đồng/năm. Hay như gia đình anh Quách Sên ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành cũng nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH với số vốn 50 triệu đồng nên có thêm nguồn lực về vốn để mua phân, thuốc để tiếp tục thực hiện mô hình trồng bưởi da xanh và trồng màu.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn để khôi phục sản xuất; hàng nghìn lao động có việc làm; xây dựng hàng nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường… Riêng đối với chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 9.2021, chi nhánh đã giải ngân cho 6 đơn vị vay vốn trên 523 triệu đồng để trả lương cho 169 lượt lao động. Lũy kế đến 30.9.2021, chi nhánh đã giải ngân cho 8 đơn vị vay vốn trên 662 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 211 lượt lao động.

Trong quá trình hoạt động, chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để xác định rõ hiệu quả đồng vốn ưu đãi và kiểm tra sử dụng vốn của hộ vay sau khi cho vay. Theo đó, chất lượng tín dụng của chi nhánh không ngừng được nâng cao, nợ quá hạn giữ vững ở mức theo đề án được duyệt. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, triển khai việc hỗ trợ cho vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất, chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đã tích cực tham mưu cho Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp và các ngành, địa phương triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả, ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, thị xã, thành phố tranh thủ với UBND cùng cấp tiếp tục cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác ủy thác sang NHCSXH đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau COVID-19. 

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các đối tượng thụ hưởng nhằm triển khai tốt chủ trương, chính sách tín dụng của Nhà nước, nâng cao hiệu quả trong đầu tư cho vay và ý thức trách nhiệm của các hộ khi vay vốn. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương để tập trung chỉ đạo huy động từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác; tận dụng tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, lao động thiếu việc làm, lao động trở về địa phương do ảnh hưởng của COVID-19, giúp họ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định.

Quang Bình

Các tin bài khác