- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Đảng bộ NHCSXHTW tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 24/02/2022 @ 2:03 chiều In Công tác Đảng,Tin nổi bật | Comments Disabled

6X0A5084 [4]

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Hội sở chính NHCSXH và điểm cầu NHCSXH chi nhánh TP Hà Nội, Ban Kiểm tra, kiểm soát nội bộ khu vực miền Nam.
Báo cáo viên Hội nghị - đồng chí Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phổ biến nội dung Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW. Đồng chí nhấn mạnh cần đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII đặt ra vấn đề rộng hơn là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

6X0A5023 [5]

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc đã quán triệt các Kế hoạch của Đảng uỷ Khối, định hướng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí khẳng định đội ngũ cán bộ, đảng viên NHCSXH, đã xây dựng được tinh thần đoàn kết, thống nhất cao và cần tiếp tục tự soi mình, tự giám sát chính mình để luôn gương mẫu, thực hiện tốt phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”. Đồng chí cũng hướng dẫn các chi, đảng bộ, các đảng viên nghiên cứu kỹ các tài liệu để thảo luận, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể của từng đơn vị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng và viết thu hoạch cá nhân sau đợt học tập, quán triệt.

6X0A5048 [6]

Quang cảnh Hội nghị tại Điểm cầu chính


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/dang-bo-nhcsxhtw-to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-quy-dinh-cua-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii.html

URLs in this post:

[1] Trụ sở chính giữ vững vai trò đầu tàu dẫn dắt NHCSXH: https://vbsp.org.vn/hoi-so-chinh-dau-tau-dan-dat-he-thong-nhcsxh.html

[2] Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII: https://vbsp.org.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-nghien-cuu-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-xiii.html

[3] Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III: https://vbsp.org.vn/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-dntw-lan-thu.html

[4] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2022/02/6X0A5084.jpg

[5] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2022/02/6X0A5023.jpg

[6] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2022/02/6X0A5048.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.