Sức xuân mới trên miền quê Phố Hiến

11/02/2022
(VBSP News) Vượt qua con sông Hồng “đỏ nặng phù sa” chúng tôi về Hưng Yên - mảnh đất một thời vang danh Phố Hiến. Cái lạnh còn sót lại của cuối đông cùng những hạt mưa xuân lất phất đang thúc giục chồi non, hoa lá bừng dậy reo vui cùng cuộc sống ấm no của người dân Hưng Yên sau bao năm tảo tần vun trồng sản xuất cùng sự tương trợ của dòng vốn tín dụng chính sách xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh đã giảm từ 6,81% năm 2015 về 1,3% vào cuối năm 2021. Và nay, các cán bộ NHCSXH có thêm đích phấn đấu mới, hướng tín dụng chính sách xã hội trở thành trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh sau cái “bắt tay” của Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và Uỷ viên BCH TW Đảng Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa ngay trong ngày đầu năm mới xuân Nhâm Dần 2022.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác NHCSXH

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác NHCSXH

Gần 20 năm hoạt động, từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu có tổng dư nợ 167 tỷ đồng, đến nay chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đang triển khai thực hiện 11 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đến 31.12.2021 đạt trên 3.076 tỷ đồng, 94.621 khách hàng đang vay, tăng 2.909 tỷ đồng và gấp 18,4 lần so với khi mới thành lập. Hơn 640 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay với doanh số đạt 10.214 tỷ đồng, giúp trên 85 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo và duy trì việc làm cho 50 nghìn lao động; gần 2.500 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; hơn 52 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập; cho vay hỗ trợ xây dựng cải tạo gần 399 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Những thành quả đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Một trong những động lực đột phá làm lên những thành quả này mà Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên ngày 11.2.2022 đó là sự chung tay của cấp ủy, chính quyền điạ phương, đặc biệt sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đi vào cuộc sống. 

1c

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh cho biết, cùng với việc đề ra nhiều chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả triển khai tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành riêng một Chỉ thị triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Mới đây nhất Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành công văn số 398-CV/TU ngày 12/7/2021 thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Từ các chỉ đạo này, UBND tỉnh cũng đã xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, theo đó tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác vào chi nhánh NHCSXH tỉnh; hàng năm, cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách các cấp (tỉnh, huyện, xã) ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo tiêu chí năm sau cao hơn năm trước và phấn đấu đến năm 2025 nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội từ ngân sách địa phương bằng mức bình quân chung toàn quốc; hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho NHCSXH trên địa bàn tại trụ sở làm việc và các Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn.

Kết quả rõ nét nhất của sự hợp lực này là nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt gần 115 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,7% tổng nguồn vốn, đưa tổng nguồn vốn tín dụng tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đến hết 2021 đạt trên 3.083 tỷ đồng, tăng gần 2.916 tỷ đồng và gấp 18,4 lần so với khi mới thành lập năm 2003. Chất lượng tín dụng chính sách xã hội không ngừng được củng cố và nâng cao. Đến 31.12.2021, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,03% tổng dư nợ và không có nợ khoanh, giảm 0,09% so với thời điểm nhận bàn giao.

1d

Toàn cảnh buổi làm việc

“Hiệu quả hoạt động của NHCSXH trong thời gian qua đã khắc phục các hạn chế của chính sách hỗ trợ cho không, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức của người nghèo, từ mặc cảm tự ti, ỷ lại, sợ vay vốn không biết cách sử dụng vốn đến ý thức vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng. Mặt khác, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, tạo niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhìn nhận.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, hiện nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh rất lớn, đặc biệt là nhu cầu vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (do các doanh nghiệp ít tuyển dụng lao động trên 40 tuổi; do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 người lao động từ các thành phố trở về địa phương) và chương trình cho vay nhà ở xã hội. Tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách tại Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 chỉ đạt 8,4%, tỷ lệ tăng trưởng năm 2020 đạt 4,9%, năm 2021 đạt 6,2%, thấp hơn bình quân toàn quốc. Điều này đặt ra thách thức lớn cho mục tiêu phát triển của Hưng Yên đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người 130 triệu đồng/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Có 55 - 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25 - 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông đề nghị NHCSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của chi nhánh tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Ghi nhận những đề xuất kiến nghị của cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng khẳng định sẽ quan tâm bố trí nguồn vốn tăng trưởng giai đoạn 2022 - 2025, đặc biệt là vốn cho các chương trình cho vay hỗ tợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối ứng nguồn vốn bổ sung từ ngân sách địa phương kịp thời để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo chi nhánh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. 

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cũng chỉ ra tỷ trọng nguồn vốn từ ngân sách địa phương trong tổng nguồn vốn của chi nhánh Hưng Yên còn thấp, đến 31.12.2021 nguồn vốn ủy thác tại địa phương chỉ chiếm tỷ trọng 3,7% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội (toàn quốc là 9,6%). Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nguồn vốn Trung ương cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn; đối với cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nguồn vốn Trung ương phân bổ đối ứng tương đương với nguồn vốn từ ngân sách địa phương. Do đó, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách xã hội bình quân hàng năm tỉnh tăng thấp là do nguồn ủy thác từ ngân sách điạ phương sang còn hạn chế.

1đ

Trong chương trình công tác tại tỉnh Hưng Yên, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã làm việc với Lãnh đạo chủ chốt chi nhánh tỉnh. Tổng Giám đốc đề nghị tập thể chi nhánh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; trong năm 2022 - 2023 chi nhánh cần tập trung triển khai cho vay hiệu quả các chương trình chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Từ đó, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với NHCSXH xây dựng Đề án bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên trong việc tổ chức triển khai kịp thời, đúng quy định các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình”; đồng thời, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; rà soát, bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định; phối hợp, lồng ghép các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với chương trình tín dụng chính sách xã hội, giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Tổng Giám đốc NHCSXH cũng đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cùng các sở, ban, ngành và 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai, mở rộng Cuộc vận động “Vì người nghèo” để huy động mọi nguồn lực xã hội, sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh để bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH tỉnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội của địa phương giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn vay hiệu quả, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng.

Bài và ảnh Việt Hải

Các tin bài khác