Tập trung mọi nguồn lực để triển khai kịp thời, hiệu quả, minh bạch

16/02/2022
(VBSP News) Đó là phát biểu chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, được NHCSXH tổ chức vào ngày 16.2.2022.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chủ trì Hội nghị có Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đào Minh Tú, Ủy viên HĐQT NHCSXH; Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh, Ủy viên HĐQT NHCSXH; Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng.

7

Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân, Ủy viên HĐQT NHCSXH; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Đức Phong; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương; cùng đại diện các Ban, Vụ, Cục chức năng liên quan của các Bộ, ban, ngành và NHCSXH.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Lãnh đạo UBND, UBMTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội, các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng UBND, NHNN, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố.
Nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang!
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, NHCSXH đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai kịp thời cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động khi ngừng việc và sau khi phục hồi sản xuất. Từ khi triển khai thực hiện đến nay, 63 chi nhánh tỉnh, thành phố đã thực hiện giải ngân cho 1.483 người sử dụng lao động với số tiền 3.753 tỷ đồng để trả lương cho 964.562 lượt người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

3

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến nền kinh tế đất nước, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm 2021 - 2025. Triển khai Kết luận số 24-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ trong trung và dài hạn, ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Theo Nghị quyết, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 - 2023), gồm:

2

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 10.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 7.000 tỷ đồng.
Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 6.800 tỷ đồng.
Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 và các văn bản liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 3.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 1.500 tỷ đồng.
Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 9.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 3.000 tỷ đồng.
Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 1.400 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 700 tỷ đồng.
Tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ
Bên cạnh những nhiệm vụ được giao bổ sung, trong 20 năm qua, NHCSXH đã triển khai kịp thời có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác với chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn rất thấp, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

6

Thảo luận tại Hội nghị trực tuyến, đại diện các Bộ, ngành, địa phương cũng đồng tình, ủng hộ Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong Nghị quyết 11 của Chính phủ

Với màng lưới hoạt động trải rộng toàn quốc và tổ chức giao dịch trực tiếp tại 10.429 Điểm giao dịch xã, NHCSXH đã huy động được 266.157 tỷ đồng để cho vay với tổng dư nợ đến nay đạt 251.200 tỷ đồng với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong gần 20 năm qua, với mục tiêu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được giải ngân đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước với trên 40,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, doanh số cho vay đạt 742.843 tỷ đồng. Tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 6,1 triệu hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 5,2 triệu lao động, trong đó có gần 135 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 3,8 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 15,6 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng gần 747 nghìn căn nhà ở cho các đối tượng chính sách; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 từ 14,2% xuống 4,25% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 9,88% (năm 2016) xuống còn  2,75% (năm 2020).
Quyết liệt, khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao hoạt động của hệ thống NHCSXH đã đạt được trong những năm qua, giữ vững niềm tin của xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được kết quả khả quan trên nhiều mặt nổi bật.
Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP triển khai Nghị quyết 43 của Quốc hội thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ nhằm nhanh chóng triển khai chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm của NHCSXH và các Bộ, ngành trong việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ. NHCSXH đã sớm chuẩn bị và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ.
Bày tỏ đồng tình với báo cáo của NHCSXH, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, NHCSXH đã thiết lập, duy trì và hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý đặc thù, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn nước ta thông qua hoạt động của HĐQT cấp Trung ương và Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, đáp ứng yêu cầu tập trung nguồn lực xã hội, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao.
NHCSXH đã thực hiện phương thức quản lý tín dụng chính sách thông qua việc ủy thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng chính sách cho 04 tổ chức chính trị - xã hội.
Hiện nay, hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đang được triển khai thực hiện tốt thông qua 10.429 điểm giao dịch xã, với gần 170 nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Theo Phó Thủ tướng, để đạt được những kết quả trên, NHCSXH đã xây dựng được mô hình quản lý đặc thù, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thứ hai là uy tín của NHCSXH trong lòng dân ngày càng nâng cao. Thứ ba, hoạt động của NHCSXH được sự quan tâm đặc biệt quả Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Thứ tư, NHCSXH đã phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Phó Thủ tướng biểu dương những kết quả NHCSXH đã đạt được, đồng thời đề nghị các Bộ, ngành địa phương tiếp tục hỗ trợ để NHCSXH thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
“Việc ban hành chính sách đã khó, việc tổ chức triển khai thực hiện còn khó hơn, đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương phải phối hợp nhịp nhàng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu NHCSXH tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp với các Bộ ngành để tổ chức triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả.
Bên cạnh đó, NHCSXH cần phân bổ nguồn vốn hài hòa giữa các địa phương, đảm bảo nguồn vốn đến đúng địa chỉ, bảo đảm công khai, minh bạch. Quyết tâm không để xảy ra sai sót, vi phạm.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp với NHCSXH, xác định rõ, nhiệm vụ thực hiện Chương trình không phải của riêng NHCSXH mà cũng là nhiệm vụ của địa phương mình.
Về triển khai Nghị quyết 11, NHCSXH được giao giải ngân tổng số tiền 38.400 tỷ đồng, Phó Thủ tướng yêu cầu NHCSXH phải phối hợp với các Bộ, ngành trình cấp có thẩm quyền sớm hoàn thiện các chính sách, tổ chức triển khai các chương trình nhanh, hiệu quả, vì nền kinh tế đất nước đang bị tổn thương, không để lâu, gây bất lợi cho người lao động, bất lợi cho đất nước.
“Tôi tin tưởng với uy tín, kinh nghiệm của mình, NHCSXH sẽ làm tốt nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cam kết sẽ nhanh chóng cụ thể hóa chỉ đạo của Phó Thủ tướng thành các kế hoạch chi tiến cụ thể để triển khai thực hiện. Với tinh thần “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, tập thể cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng hệ thống NHCSXH không ngừng phát triển, giữ vững niềm tin của xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhóm PV

Các tin bài khác