Phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng ủy thác vốn vay chính sách

18/02/2022
(VBSP News) Chiều 18.2.2022, tại Hà Nội, NHCSXH phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội tại Trung ương tổ chức cuộc họp giao ban ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để đánh giá những kết quả đạt được năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tới dự phiên họp có Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng; Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Mạnh Tú; các Phó Tổng Giám đốc; các Ban CMNV, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT NHCSXH, cùng đại diện Lãnh đạo 4 tổ chức chính trị - xã hội.

image001

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại cuộc họp giao ban

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 bùng phát với diễn biến phức tạp, song NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện công tác ủy thác cho vay, góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trúng và đúng trọng tâm. 

Tính đến 31.12.2021 tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 244 nghìn tỷ đồng, chiếm 98,68% tổng dư nợ, tăng hơn 19,6 nghìn tỷ đồng so với năm 2020. Nợ quá hạn chỉ chiếm 0,23% tổng dư nợ uỷ thác, với gần 6,4 triệu hộ vay.

Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội Phụ nữ đạt 93,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,41% tổng dư nợ ủy thác, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,19%; Hội Nông dân đạt 74 nghìn tỷ đồng, chiếm 30,28% tổng dư nợ ủy thác, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,24%; Hội Cựu chiến binh đạt 41,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 16,99% tổng dư nợ ủy thác, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,25%; Đoàn TNCS HCM đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, chiếm 14,31% tổng dư nợ ủy thác, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,3%.

Cùng với việc tập trung thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021 được giao, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt việc nhận tiền gửi tiết kiệm của các tổ viên thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến cuối năm 2021 có trên 99% số Tổ tiết kiệm và vay vốn có số dư tiền gửi tiết kiệm của gần 6,4 triệu tổ viên, với số dư 14.730 tỷ đồng (tăng 2.010 tỷ đồng so với năm 2020).

image002

Quang cảnh phiên họp giao ban giữa NHCSXH với 4 tổ chức chính trị - xã hội

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đại diện cho 4 tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung phân tích nhiệm vụ, vai trò của mỗi bên tham gia nhận uỷ thác. Bên cạnh đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng ủy thác, trong đó cần tiếp tục thực hiện tốt hơn việc trao đổi thông tin hai chiều giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn và phối hợp tổ chức có hiệu quả hoạt động tại các Điểm giao dịch xã.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cũng đã được NHCSXH và 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác thống nhất cao là tập trung triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao và các chính sách cho vay ưu đãi trong Chương trình phát triển và phục hồi kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 30/1/2022, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Hoạt động ủy thác tiếp tục phát huy hiệu quả với dư nợ ủy thác tăng trưởng ổn định, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội; chất lượng hoạt động ủy thác tiếp tục được nâng cao. Theo đó, để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022, NHCSXH đề nghị 4 tổ chức chính trị - xã hội tăng cường thực hiện công tác giám sát, phản biện chính sách; chủ động báo cáo với Đảng, Quốc hội, Chính phủ những đề xuất, kiến nghị của nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.

Ngoài ra, các ý kiến phát biểu cũng đề xuất các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tại địa phương cần tổ chức động viên, khích lệ tinh thần chủ động, tự tin, ý chí thoát nghèo để người nghèo và các đối tượng chính sách khác mạnh dạn tiếp cận vốn tín dụng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng vốn, hoàn trả vốn vay. Chỉ đạo tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đặc biệt cấp xã thực hiện tốt nội dung công việc ủy thác; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế phát sinh và phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

PV

Các tin bài khác