Đắk Glong đưa vốn ưu đãi đến với dân nghèo

17/06/2013
(VBSP News) Thông qua ủy thác nguồn vốn cho các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ðắk Glong (Đắk Nông) đã từng bước đưa nguồn vốn đến tận tay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cà phê cho hội viên Hội Nông dân

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cà phê cho hội viên Hội Nông dân

Ðiển hình như Hội Nông dân huyện luôn thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giám sát việc sử dụng vốn của các gia đình hội viên thuộc diện được vay vốn. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ ủy thác thông qua Hội Nông dân huyện là hơn 61,7 tỷ đồng, với 2.130 hộ gia đình hội viên, nông dân được vay vốn tại 50 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Ðược tiếp cận nguồn vốn, các hộ gia đình, nhất là các hộ nghèo đã có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo chính đáng.

Gia đình chị H’Mai, ở thôn 3, xã Quảng Khê là một trong những hộ gia đình đã thoát được nghèo nhờ vốn vay ưu đãi cho biết: “Năm 2008, gia đình tôi được Hội Nông dân xã bình xét và tạo điều kiện để vay 20 triệu đồng từ NHCSXH. Sau khi được giải ngân nguồn vốn, không những đầu tư cho 1ha cà phê, tôi còn được tham gia các lớp tập huấn về cách sử dụng nguồn vốn hiệu quả, cách chăm sóc cây trồng nên vườn cà phê ngày càng xanh tốt, mang lại hiệu quả. Quả thật, nếu không có nguồn vốn vay từ NHCSXH thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới thoát được cái nghèo”.

Theo ông K’Tiêng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ðắk Glong cho biết: Hàng năm, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với NHCSXH tạo điều kiện để các Tổ trưởng của các Tổ tiết kiệm và vay vốn được tham gia các lớp tập huấn về quản lý nguồn vốn, hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả… Bên cạnh đó, các chủ trương, chương trình mới của NHCSXH luôn được hội cập nhật kịp thời để phổ biến sâu rộng, góp phần giúp Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như các thành viên hiểu rõ các quy định và chấp hành tốt hơn.

Theo NHCSXH huyện Ðắk Glong thì hiện nay, nguồn vốn ủy thác của NHCSXH qua các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương là gần 164 tỷ đồng. Có thể nói, với sự tích cực vào cuộc, chung tay của các tổ chức hội, đoàn thể, nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đã được đưa đến với người dân nghèo. Vì vậy, nhằm từng bước nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể trong việc cho vay vốn, mà trực tiếp là thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở, đơn vị đã tích cực phối hợp tổ chức tập huấn về công tác quản lý nguồn vốn, thu lãi, gốc, tư vấn sử dụng nguồn vốn vay…

Qua các buổi tập huấn, những khó khăn, vướng mắc của các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn về công tác quản lý, kiện toàn hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn… đều được cán bộ NHCSXH tháo gỡ, giải đáp cụ thể. Ðặc biệt, thông qua các buổi giao dịch tại các xã, công tác tuyên truyền về những cơ chế, chương trình, chính sách mới của NHCSXH luôn được Phòng giao dịch rất quan tâm. Nhờ đó, các Tổ tiết kiệm và vay vốn đã kịp thời nắm bắt, triển khai và đưa nguồn vốn đến với các hộ nghèo, hộ chính sách đúng đối tượng, góp phần vào công tác giảm nghèo tại địa phương.

NL

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác