Cầu nối để nguồn vốn phát huy hiệu quả

20/08/2013
(VBSP News) Thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình (Hà Giang) có 120 hộ, 581 khẩu, 1/2 số hộ dân trong thôn là các hộ gia đình không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp thuần túy, chăn nuôi, kinh doanh nhỏ và lao động thủ công, trình độ dân trí thấp, đời sống còn nhiều khó khăn.
Tổ trưởng Hoàng Thị Chung kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các tổ viên trong tổ

Tổ trưởng Hoàng Thị Chung kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các tổ viên trong tổ

Xác định rõ nguyên nhân thực trạng dẫn đến đói nghèo, trong những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền xã cũng như thôn đã có nhiều cuộc họp bàn giải pháp để phát triển kinh tế, giảm nghèo cho bà con. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế là phải có vốn, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ thì hộ nghèo mới có điều kiện sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế.

Với mục tiêu giảm nghèo, từ khi NHCSXH triển khai cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế, năm 2004 Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thượng Bằng được thành lập và chị Hoàng Thị Chung được bà con trong thôn tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng, từ đó tới nay với vai trò và nhiệm vụ của mình, chị Chung luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành cầu nối trong việc chuyển tải và phối hợp cùng NHCSXH quản lý nguồn vốn ưu đãi tại địa phương, chị cho biết: “Được bầu làm Tổ trưởng, tôi luôn tuyên truyền cho bà con trong thôn biết về những chủ trương, chính sách mới về tín dụng ưu đãi, đồng thời giúp các tổ viên hiểu được ý nghĩa của nguồn vốn này, từ đó tạo cho họ ý thức trong việc sử dụng và hoàn trả vốn vay cho ngân hàng”.

Hiện nay, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thượng Bằng có 50 tổ viên dư nợ là 1.190 triệu đồng, vay vốn của 8 chương trình tín dụng ưu đãi, dư nợ lớn như vậy nhưng trong tổ do chị Chung quản lý không có lãi tồn đọng, không có nợ quá hạn, không có trường hợp vay chồng chéo…

Để giúp các tổ viên vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích chị đều tham gia các lớp tập huấn do ngân hàng tổ chức và nắm chắc nội dung các chương trình cho vay. Sau khi tập huấn chị tiến hành họp tổ nhằm phổ biến đến các thành viên nắm và hiểu được chủ trương, chính sách cũng như thủ tục vay các chương trình tín dụng ưu đãi.

Với nguồn vốn được vay các thành viên trong Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thượng Bằng đều sử dụng đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định, không có nợ quá hạn phát sinh. Các thành viên trong tổ nghiêm túc chấp hành quy chế hoạt động, thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Đồng thời, tổ cũng thường xuyên tuyên truyền về việc huy động tiền gửi tiết kiệm, với một khoản tiền nhỏ gửi đều đặn hàng tháng giúp cho các thành viên có ý thức về kế hoạch chi tiêu trong gia đình. Tính đến nay số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ là 3,5 triệu đồng.

Sau 10 năm thực hiện chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ, NHCSXH đã cùng với các tổ chức hội, đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt việc đưa nguồn vốn về cơ sở, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thượng Bằng là một trong những tổ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và người Tổ trưởng Hoàng Thị Chung là một trong những cầu nối để nguồn vốn ưu đãi phát huy hiệu quả.

Bài và ảnh Hòa Bình

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác