Ủy viên HĐQT NHCSXH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Sơn La

15/07/2013
(VBSP News) Đoàn công tác do đồng chí Hà Hùng - Ủy viên HĐQT NHCSXH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Sơn La.
Đồng chí Tòng Thị Tươi (người đứng, bên trái) - Giám đốc NHCSXH tỉnh Sơn La trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Đồng chí Tòng Thị Tươi (người đứng, bên trái) - Giám đốc NHCSXH tỉnh Sơn La trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Tại đây, Đoàn công tác đánh giá cao vai trò của NHCSXH tỉnh Sơn La cùng các ban ngành, hội, đoàn thể đã nỗ lực, chung tay thực hiện tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Đồng chí nhấn mạnh tới công tác phối hợp giữa các ban ngành, hội, đoàn thể với NHCSXH nhằm tập trung lực lượng giúp hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Hà Hùng chỉ đạo NHCSXH tỉnh Sơn La thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm phát triển kinh tế - xã hội tại vùng nông thôn, các mô hình và phương án sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp với đặc điểm của địa phương. Chú trọng tới công tác tập huấn cho các hội, đoàn thể nhận ủy thác, đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở đối với hoạt động tín dụng ưu đãi, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Kết thúc buổi làm việc đồng chí đề nghị UBND tỉnh thường xuyên quan tâm đến hoạt động của NHCSXH, chỉ đạo các thành viên Ban đại diện HĐQT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình và nhiệm vụ được phân công.

Tạ Văn Toàn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác