Tổng kết khóa đào tào cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo chi nhánh cấp tỉnh

18/11/2017
(VBSP News) Chiều ngày 17/11/2017, Trung tâm Đào tạo NHCSXH đã tổ chức thành công lễ tổng kết khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh. Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã tới dự và chỉ đạo lễ tổng kết

Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết

Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết

Khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh diễn ra từ ngày 07 - 17/11/2017 cho 50 học viên đến từ 32 chi nhánh tỉnh, thành phố là Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng CMNV chi nhánh cấp tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Phòng giao dịch cấp huyện. Tham gia khóa đào tạo, các học viên đã được nghiên cứu, quán triệt, học tập 09 nội dung chuyên đề chính: Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020; Kỹ năng quản trị nhân sự; Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng; Lập và quản lý kế hoạch hoạt động của chi nhánh; Ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành; Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và tham mưu giúp việc cho Ban đại diện Hội đồng quản trị; Kỹ năng lãnh đạo quản lý; Công tác kế toán và quản lý tài chính và Hoạt động truyền thông tại NHCSXH.

Thông qua nội dung đào tạo đã nâng cao các kiến thức chuyên môn sâu và các kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo làm cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để đánh giá kết quả bài học của học viên, sau khóa học, các học viên thực hiện thi tự luận ngẫu nhiên 03/09 chuyên đề được đào tạo. 03 bài thi đã được bốc thăm ngẫu nhiên gồm Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ và tham mưu giúp việc Ban đại diện HĐQT; Công tác kế toán và quản lý tài chính. Từ những kiến thức đã học, học viên liên hệ thực tế để làm rõ hơn, đưa ra giải pháp và kiến nghị để thực hiện tốt hơn tại nơi mình công tác. Đa số các học viên gắn bài học với công tác chuyên môn của mình đang phụ trách nên các bài tự luận có số liệu và tính thuyết phục rất cao.

Kết thúc khóa học, căn cứ quá trình học tập và kết quả học tập của học viên, Trung tâm đào tạo NHCSXH đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 50 học viên, trong đó có 33 học viên đạt loại Giỏi và Khá, 17 học viên Trung bình.

Quang cảnh Lễ tổng kết

Quang cảnh Lễ tổng kết

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã tóm tắt nội dung cơ bản của các chuyên đề đào tạo, phân tích, đánh giá tầm quan trọng của mỗi chuyên đề, đặc biệt chuyên đề Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phân tích chất lượng tín dụng cũng như đánh giá kết quả huy động nguồn vốn địa phương tại mỗi đơn vị. Qua đó, Tổng Giám đốc yêu cầu các học viên cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, đặc biệt là phải thực hiện nghiêm túc hoạt động của Điểm giao dịch xã, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác kiểm tra, giám sát và công tác truyền thông góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với kết quả của khóa đào tạo, Tổng Giám đốc nhấn mạnh thông qua kết quả bài tự luận, các học viên có thể tự nhìn nhận, đánh giá năng lực trong công tác quản lý, điều hành của mình. Tổng Giám đốc yêu cầu các học viên nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHCSXH để kịp thời triển khai, thực hiện, chỉnh sửa những thiếu sót tại đơn vị công tác của mình.

Lãnh đạo NHCSXH với các học viên

Lãnh đạo NHCSXH với các học viên

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác