Quang cảnh buổi nghiệm thu

Nghiệm thu đề tài “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương”

(VBSP News) Hội đồng khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp chi nhánh “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương” do Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Lê Bình làm Chủ nhiệm đề tài. Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXHTW Nguyễn Minh Phương - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo.