Tỉnh Hà Nam có 417 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn

16/09/2022
(VBSP News) UBND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Anh Chức và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải.
20220916201455-56lua

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa chỉ đạo Hội nghị

Qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tín dụng chính sách trên địa bàn đã thực sự phát huy hiệu quả. Đến ngày 31/7/2022, tổng nguồn vốn hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam đạt trên 2.555 tỷ đồng, gấp 19,33 lần so với năm 2002. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân giai đoạn 2002 - 2022 đạt 16,63%/năm.

Trong 20 năm, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam đã giải ngân số tiền trên 8.300 tỷ đồng, cho trên 417 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Từ nguồn vốn trên, đã góp phần giúp hơn 75 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho trên 31 nghìn lao động, trong đó có trên 1,1 nghìn lao động được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tạo điều kiện cho trên 50 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; góp phần xây dựng, cải tạo được gần 270 nghìn công trình nước sạch và công trình vệ sinh; hỗ trợ xây dựng, cải tạo gần 4.000 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách; hỗ trợ 49 lượt doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 5.349 lượt người lao động; giúp 1.567 lượt hộ gia đình vay vốn để mua máy vi tính, thiết bị đủ điều kiện học tập trực tuyến; hõ trợ 23 trường, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay vốn mua sắm thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất.

Clip: Tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Qua đánh giá của các ngành chức năng và địa phương cho thấy, việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định 78 trên địa bàn tỉnh là một trong những “trụ cột” trong chính sách, góp phần giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao với mục đích cho vay để đầu tư SXKD, tạo công ăn việc làm, đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam đang thực hiện cho vay 12 chương trình tín dụng (tăng 10 chương trình tín dụng so với năm 2002) cho vay mở rộng sang cả lĩnh vực phục vụ đời sống, như: cho vay để trang trải chi phí, mua sắm thiết bị phục vụ học tập, xây dựng nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường.  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đem lại và những đóng góp quan trọng của NHCSXH trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong điều kiện nguồn lực của tỉnh còn khó khăn thì nguồn vốn tín dụng xã hội là một trong những nguồn lực quan trọng đối với công tác giảm nghèo của tỉnh. Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao hơn nữa vai trò lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính sách tín dụng xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải xác định nguồn tín dụng chính sách xã hội là một kênh dẫn vốn, một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, bảo đảm nguồn vốn giải ngân đúng đối tượng và phát huy tốt hiệu quả.

20220916201455-56dai-bieu

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh: Tín dụng chính sách xã hội đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã thực sự đi vào cuộc sống, là một trụ cột quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên khắp cả nước. Tín dụng chính sách tạo điều kiện và khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu tự vươn lên thoát nghèo bền vững; trợ giúp người nghèo bằng cách cho vay vốn, hướng dẫn cách thức làm ăn. Trong thời gian tới, chi nhánh NHCSXH tỉnh cần bám sát vào chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, nhằm lồng ghép vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình, Đề án của tỉnh, qua đó tăng cường huy động nguồn lực tín dụng, hỗ trợ nguồn vốn tín dụng chính sách cho các đối tượng trên địa bàn theo đúng quy định.

78794_z3727022580805_f97ddc546f8635653768c928c55dbd00_20012616

20220916201455-56a4

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH


Trần Thoan

Các tin bài khác