Gần 73 nghìn lượt hộ đồng bào DTTS Lai Châu thoát nghèo (VTV1 - 17h00 - 16.9.2022)