Hơn 138 nghìn hộ ở Trà Vinh thoát nghèo từ nguồn vốn chính sách

16/09/2022
(VBSP News) Sáng ngày 16/9, UBND tỉnh tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ (Nghị định 78). Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh Kim Ngọc Thái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Lê Văn Hẳn và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận.
image001

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh Kim Ngọc Thái trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị định 78

Qua 20 năm triển khai Nghị định 78, giai đoạn 2002 - 2022 đã khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, được xã hội đồng tình ủng hộ. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, việc triển khai Nghị định số 78 trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả quan trọng, chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến đối tượng thụ hưởng, giúp phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống vươn lên thoát nghèo, an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, hướng đến mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Clip: Tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là trách nhiệm của toàn dân, chính sách mang tính nhân văn sâu sắc. Trà Vinh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là NHCSXH, việc triển khai Nghị định 78 đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt, khẳng định vị trí là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo.

image002

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu kết luận Hội nghị

Sau 20 năm thực Nghị định 78, hệ thống chi nhánh NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã tập trung giải ngân cho 766.580 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, doanh số cho vay đến 31/8/2022 đạt trên 10.567 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 3.455 tỷ đồng, tăng trên 3.371 tỷ đồng so với khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm, dư nợ bình quân 28,35 triệu đồng/hộ; đã và đang phát huy hiệu quả với 17 chương trình tín dụng.

Nguồn vốn chính sách đã tạo điều kiện cho 220.980 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giảm trên 138.000 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho 100.126 lao động; giúp 34.592 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo 111.307 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng 36.443 căn nhà cho hộ nghèo…

Tại Hội nghị, nhiều báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu; thông qua những tấm gương cụ thể, người thật, việc thật đã tạo sức lan tỏa và nêu gương sâu sắc. Hội nghị đã phân tích, đánh giá những mặt đã làm được, đồng thời cũng làm rõ những tồn tại hạn chế; xác định nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị định 78 trong thời gian tới.

image003

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn bày tỏ và cảm ơn đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc NHCSXH đã hỗ trợ cùng Trà Vinh triển khai hiệu quả Nghị định 78 trong 20 năm qua. Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 78, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ban ngành tỉnh, địa phương, NHCSXH thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

“Bám sát Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030 của NHCSXH Việt Nam và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức rà soát các nguồn vốn cho vay ưu đãi có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ chuyển giao hoặc ủy thác tập trung vào một đầu mối thực hiện là NHCSXH tỉnh quản lý và cho vay theo một phương thức thống nhất. Chủ động tổ chức huy động có hiệu quả các nguồn tiền nhàn rỗi từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn gửi tiền vào NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hoạt động hiệu quả của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân trong thực hiện hiệu quả Nghị định 78, UBND tỉnh Trà Vinh đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 43 cá nhân; Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 12 cá nhân; NHCSXH vinh danh 4 cá nhân có thành tích đóng góp trong 20 năm hoạt động của NHCSXH.

image004

image005

image006

Các cá nhân, tập thể vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH

Trường Nguyên - Thanh Hòa

Các tin bài khác