20 năm tín dụng chính sách trên quê hương đất Tổ

16/09/2022
(VBSP News) Sáng ngày 16/9, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002 - 2022. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thành Nam và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế.
image001

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng phát biểu tại Hội nghị

Sau 20 năm đi vào hoạt động, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, NHCSXH Việt Nam, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, từ 3 chương trình cho vay tín dụng chính sách, đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ đã triển khai cho vay 20 chương trình tín dụng ưu đãi, với tổng nguồn vốn hoạt động đạt gần 5.180 tỷ đồng, tăng 27,43 lần so với cuối năm 2002, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 17%/ năm. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 5.170 tỷ đồng, tăng 27,81 lần so với cuối năm 2002, với 110.980 khách hàng còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,11% trên tổng dư nợ, giảm 0,64% so với thời điểm cuối năm 2002.

Từ các chương trình tín dụng chính sách đã và đang triển khai góp phần hỗ trợ trên 785.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn; trên 78.200 hộ thoát nghèo; 215.800 lao động được tạo việc làm; hỗ trợ kinh phí cho trên 7.800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tạo điều kiện cho trên 97.000 HSSV được vay vốn để trang trải chi phí học tập; hỗ trợ xây mới, cải tạo và sửa chữa 345.200 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ mua, sửa chữa, xây mới 339 căn nhà ở xã hội và trên 15.700 căn nhà cho hộ nghèo;…

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; thực sự là đòn bẩy cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế sau 20 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề xuất một số vấn đề liên quan đến chương trình tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; hoạt động ủy thác tín dụng chính sách; hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; công tác quản lý vốn tín dụng chính sách; nâng cao vai trò hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của chi nhánh NHCSXH tỉnh trong 20 năm qua. Đồng thời, yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Đặc biệt, quan tâm gắn triển khai tín dụng chính sách với các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn.

Hằng năm, quan tâm bố trí một phần ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, tập trung công tác quản trị, điều hành, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp và các tổ chức có liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách; các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng lồng ghép có hiệu quả các chương trình cho vay, thực hiện tốt các nội dung ủy thác nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Cũng tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế đề nghị chi nhánh NHCSXH tỉnh cần tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, tập trung huy động vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội; đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững…

image002

image003

Các cá nhân, tập thể vinh dự được nhận khen thưởng tại Hội nghị

Nhân dịp này, 04 cá nhân được NHCSXH Việt Nam vinh danh; 05 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của một số Bộ, ngành Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2022.

Phương Thảo

Các tin bài khác