Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới

24/12/2019
(VBSP News) Đây là nội dung được các đại biểu thuộc 04 tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi trao đổi tại Hội nghị giao ban ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2019 do NHCSXH tổ chức tại Hà Nội vào ngày 23/12/2019. Tới dự Hội nghị có Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và Lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn thể ở TW.
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tính đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 212.300 tỷ đồng, tăng 17.880 tỷ đồng so với năm 2018. Tổng doanh số cho vay đạt 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.900 đồng so với năm 2018, với gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ cho vay các chương trình đạt 207.500 tỷ đồng, tăng 19.708 tỷ đồng (+10,5%) so với cuối năm 2018, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 14.858 tỷ đồng (+9%) so với cuối năm 2018, hoàn thành 100% kế hoạch với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Trong năm qua, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm cho 266 nghìn lao động, trong đó giúp gần 7 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình NS&VSMTNT; xây dựng 15,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP…Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự trị an trên địa bản và phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý cho biết, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể năm 2019 là phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan quản lý có liên quan trong việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách về quy chế một số chương trình tín dụng; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra, đôn đốc, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn và tăng cường giám sát quá trình sử dụng vốn vay nhằm hạn chế phát sinh nợ quá hạn, xử lý kịp thời các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Hiện cả nước có trên 6,5 triệu hộ gia đình được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH theo phương thức ủy thác thông qua 04 tổ chức hội, đoàn thể, với 177.460 Tổ tiết kiệm và vay vốn, giao dịch tại gần 11 nghìn Điểm giao dịch. Các tổ chức hội, đoàn thể đã quan tâm, phối hợp với NHCSXH làm tốt công tác vận động hội viên, đoàn viên thực hành tiết  kiệm và mang lại hiệu quả thiết thực và có trên 99,9% số Tổ tiết kiệm và vay vốn có số dư tiền gửi tiết kiệm của hơn 6 triệu tổ viên, với số dư 10.258 tỷ đồng, tăng 1.297 tỷ đồng (+14,47%) so với đầu  năm. Cùng với đó, việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn được quan tâm. Tính đến nay, số tổ đạt loại tốt chiếm 79,75%, tổ khá chiếm 14,31%, tổ trung bình chiếm 5,16%,…

Đại diện các hội, đoàn thể trao đổi tại Hội nghị

Đại diện các hội, đoàn thể trao đổi tại Hội nghị

Trao đổi tại Hội nghị, các hội, đoàn thể nhận ủy thác cho biết, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho nhiều hội viên, đoàn viên có cơ hội thoát nghèo bền vững. Để nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách nói chung và việc thực hiện dịch vụ ủy thác nói riêng, các tổ chức chính trị - xã hội đề nghị tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.Phối hợp cùng NHCSXH giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, phấn đấu 100% các xã, phường thị trấn xếp loại chất lượng tín dụng đạt từ trung bình trở lên, trong đó có 70% số xã, phường, thị trấn xếp loại tốt.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động ủy thác cho vay vẫn còn một số vướng mắc như: Một số tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác không thực hiện đầy đủ các nội dung công việc ủy thác đã ký kết, chất lượng thực hiện hoạt động ủy thác, đặc biệt là việc trực tiếp thực hiện của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã còn thấp; chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đồng đều; công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến thiếu về số lượng và chất lượng chưa cao.

Để tháo gỡ những vướng mắc trên và hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những địa phương chất lượng hoạt động tín dụng chưa cao, phối hợp với chính quyền, NHCSXH rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện để làm cơ sở bình xét cho vay và tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách là nhiệm vụ xuyên suốt trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động của cấp dưới, đặc biệt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra các Tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc theo dõi, ghi chép và chấp hành quy ước hoạt động của tổ, thực hiện các nội dung trong hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH và làm tốt công tác tuyên truyền tín dụng chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước tới các hội viên, đoàn viên và người dân.

PV

Các tin bài khác