NHCSXH tổ chức tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ tín dụng

09/11/2019
(VBSP News) ) Ngày 08/11/2019, NHCSXH đã tổ chức tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ tín dụng cho các đơn vị trong hệ thống. Tới dự và chỉ đạo tập huấn có Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn nghiệp vụ tín dụng

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn nghiệp vụ tín dụng

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn NHCSXH huy động; áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân thuộc NHCSXH, khách hàng vay vốn NHCSXH để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Người lao động được vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại NHCSXH; Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp được Nhà nước cho phép đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quang cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu TW

Quang cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu TW

Buổi tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ tín dụng dành nhiều thời gian để thảo luận những vướng mắc, khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP; Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất và Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Đại biểu tại các điểm cầu phát biểu thảo luận tại buổi tập huấn

Đại biểu tại các điểm cầu phát biểu thảo luận tại buổi tập huấn

Ngoài việc giúp cán bộ, lãnh đạo NHCSXH các tỉnh, thành phố nắm chắc hơn nội dung những văn bản hướng dẫn và triển khai, buổi tập huấn còn thảo luận lấy ý kiến và giải đáp những vướng mắc trong thực tế có thể gặp phải, giúp lãnh đạo các đơn vị nắm rõ những vấn đề liên quan đến cơ chế nghiệp vụ đối với các chương trình cho vay đảm bảo việc tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết trong 10 tháng qua các đơn vị trong toàn hệ thống về cơ bản đã hoàn thành giải ngân vốn theo kế hoạch được giao. Đến 31/10/2019 tổng dư nợ của NHCSXH đạt 201.465 tỷ đồng với hơn 6,5 triệu hộ đang vay vốn, trong đó cho vay người nghèo chiếm tỷ trọng cao nhất. Đối với chương trình cho vay GQVL, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị phải rà soát, cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.
Nhiệm vụ trọng tâm của NHCSXH trong những tháng cuối năm 2019 tiếp tục tập trung tham mưu để sớm có thông báo chính thức kế hoạch tăng trưởng Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2020, đồng thời có kế hoạch phân giao cụ thể việc huy động nguồn lực từ địa phương và các tổ chức, cá nhân.
Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị trong toàn hệ thống cần tiếp tục giải thích rõ cho cử tri về vai trò và ý nghĩa của tín dụng chính sách, mỗi cán bộ phải là một tuyên truyền viên tích cực của NHCSXH.

PV

Các tin bài khác