Hỗ trợ giúp gần 72.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/11/2019
(VBSP News) Chiều ngày 31/10/2019, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Triệu Lệ Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH và đại diện các Sở, ban ngành trên địa bàn thành phố.
111

Quang cảnh Hội nghị

Trong 05 năm triển khai Chỉ thị 40, Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh và cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm hỗ trợ NHCSXH về cơ sở vật chất và cân đối ngân sách bổ sung nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH từ khi có Chỉ thị số 40 đến nay tăng trên 1.369 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố tính đến 30/6/2019 đạt gần 3.357 tỷ đồng (tăng gấp 1,5 lần so với năm 2014).

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong 5 năm qua đã giúp cho gần 264.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần giúp cho gần 72.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo giai đoạn 2014 - 2015 và 2016 - 2018. Bên cạnh đó, nguồn vốn cũng giúp giải quyết việc làm cho gần 123.600 lao động; hỗ trợ gần 4.900 lượt hộ gia đình bị thu hồi đất có vốn làm ăn; giúp trên 17.300 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; cải tạo và xây dựng mới gần 155.700 công trình nước sạch và vệ sinh trên địa bàn 5 huyện ngoại thành; hỗ trợ cho 126 lượt người sống chung với HIV, người sau cai nghiện ma túy, phụ nữ bán dâm hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng có vốn làm ăn, khởi nghiệp.

Thông qua việc sử dụng nguồn vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã xuất hiện nhiều mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người nghèo và tăng dần vị thế trong xã hội, từng bước tiếp cận với cơ chế thị trường, đặc biệt là từng bước hạn chế tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi trong xã hội đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn cho thấy phương thức quản lý và mô hình tổ chức quản trị, điều hành, tác nghiệp của NHCSXH là phù hợp, hiệu quả với điều kiện thực tiễn của thành phố; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội hóa trong công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Võ Thị Dung ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp trong thời gian vừa qua, sự vào cuộc, tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động tại NHCSXH thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ đó việc tham mưu, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40 đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Phó Bí thư Thành ủy thành phố Võ Thị Dung trong thời gian tời cần phải tiếp tục đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao ý thức trách nhiệm chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, nhất là đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần có trách nhiệm nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần của TW chỉ đạo cũng như NHCSXH ủy thác. Trong quá trình triển khai thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phối hợp tốt với NHCSXH để làm tốt công tác tư vấn, giúp cho các đối tượng vay vốn sử dụng hiệu quả, kiểm tra giám sát đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; nhân rộng các mô hình SXKD giỏi gắn với chủ trương của thành phố về khởi nghiệp sáng tạo và phát huy trong việc giải quyết việc làm cho người lao động.

Cũng tại Hội nghị lần này có 48 tập thể đã được nhận bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội từ năm 2014 - 2019; 13 tập thể và 13 cá nhân được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH.

22

Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

33

Hương Thảo

Các tin bài khác