Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 - 2020

25/10/2019
(VBSP News) Chiều ngày 25/10, Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW đã tổ chức Hội nghị lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc phát biểu

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc phát biểu

Trong 9 tháng năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ NHCSXH TW, NHCSXH chỉ đạo các chi nhánh tập trung giải ngân vốn tín dụng kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, nâng tổng nguồn vốn đến 30/9/2019 đạt 210.201 tỷ đồng, tăng 15.780 tỷ đồng (8,1%) so với 31/12/2018, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 14.618 tỷ đồng, tăng 2.809 tỷ đồng so với cuối năm 2018, tổng dư nợ đạt 200.813 tỷ đồng, tăng 13.021 tỷ đồng so với 31/12/2018, trong đó dư nợ theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 175.308 tỷ đồng, tăng 10.166 tỷ đồng, hoàn thành 76,9% kế hoạch tăng trưởng với gần 6,6 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Doanh số cho vay đạt 53.500 tỷ đồng, vốn tín dụng đã giúp cho gần 1,6 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để SXKD, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tạo việc làm cho trên 149.200 lao động, xây dựng trên 1 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 11.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập,…

Điểm nhấn trong hoạt động của Đảng ủy NHCSXH TW là tập trung triển khai công tác xây dựng Đảng, trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có nhiều hoạt động cụ thể: Điển hình là ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXH TW đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Đảng bộ NHCSXH TW đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH; các hoạt động hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh của NHCSXH được nâng cao. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và những ngày lễ lớn trong năm với chủ đề “NHCSXH quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”, các phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế, Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; thi đua “cán bộ NHCSXH rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”.

Hoạt động của Đảng ủy NHCSXH TW còn được đánh giá cao khi triển khai kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của TW, Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW về công tác dân vận, tiếp tục lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, NHCSXH đã phối hợp với Báo Đại biểu nhân dân tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Dân vận khéo trong công tác giảm nghèo” nhằm trao đổi, thu nhận ý kiến đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà quản lý, cử tri về vai trò của dân vận khéo trong công tác giảm nghèo để người dân nhận thức rõ về giá trị của đồng vốn cho vay và sử dụng đồng vốn thực sự hiệu quả; từ đó, tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với công tác giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Đảng ủy NHCSXH TW đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và tích cực tham gia các hoạt động phong trào do ngành Ngân hàng phát động.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019; Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối DNTW và Kế hoạch số 1309-KH/ĐU ngày 16/10/2019 của Đảng ủy NHCSXH TW về tổ chức đại hội đảng các cấp; Công bố Quyết định và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo”, “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam”.

Chúc mừng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam”

Chúc mừng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam”

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc đánh giá cao kết quả 9 tháng năm 2019, NHCSXH đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, các Nghị quyết, chỉ thị của TW, Đảng ủy NHCSXH TW đã tập trung lãnh đạo đơn vị, các tổ chức Đảng trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vai trò hạt nhân của người đứng đầu, nhờ đó vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng cao, đoàn kết nội bộ được giữ vững. Đặc biệt đã tiến hành hợp nhất 04 ban, cơ quan giúp việc của Đảng ủy với các Ban chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng; việc hợp nhất được thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. 9 tháng đầu năm 2019, NHCSXH hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong đó hoàn thành 76,9% chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao; chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động không ngừng được củng cố và nâng cao. Đặc biệt đã tham mưu các tỉnh, thành ủy tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư tại 63 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi, Đảng bộ trực thuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm đã đề ra. Ban Tổ chức cán bộ tiếp thu, tham mưu ban hành và triển khai thực hiện tốt quy chế làm việc sửa đổi, bổ sung của Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn NHCSXH, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đoàn viên, người lao động; nắm bắt tình hình, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong đơn vị trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; vận động cán bộ, viên chức NHCSXH thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ động khai thác, huy động các nguồn lực, kịp thời giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách, đảm bảo khả năng thanh toán trong toàn hệ thống. Hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao.

PV

Các tin bài khác