Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng TDCS tại các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ

15/10/2019
(VBSP News) Đó là chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng tại phiên họp Ban chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCSXH các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo

Giảm nợ quá hạn, tăng nguồn vốn cho vay

Trước đây, khu vực Tây Nam Bộ nói chung và 04 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau nói riêng có nguồn vốn, dư nợ tín dụng tăng trưởng chậm, nợ quá hạn liên tục tăng cao, cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, trong khi nhiều người dân cũng chưa ý thức được nguyên tắc tín dụng “có vay - có trả”. Nhưng kể từ khi NHCSXH triển khai Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại khu vực, đặc biệt là 04 tỉnh nói trên đã tạo “cú huých”, giúp chất lượng tín dụng chính sách xã được nâng lên rõ rệt.

Tại Bạc Liêu, đến 30/9/2019 tổng nguồn vốn đạt 2.067 tỷ đồng, tăng trên 133 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ đạt 1.990 tỷ đồng, tăng 174 tỷ đồng so với 30/9/2018, hoàn thành 84% kế hoạch tăng trưởng năm 2019. Toàn tỉnh hiện có 88.487 hộ còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn là 2,93% tổng dư nợ.

Đối với Sóc Trăng, đến 30/9/2019, tổng nguồn vốn đạt 3.538 tỷ đồng, tăng trên 218 tỷ đồng so với cuối năm 2018; tổng dư nợ đạt 3.525 tỷ đồng, tăng 214 tỷ đồng so với cuối năm 2018, hoàn thành 86,66% kế hoạch tăng trưởng năm 2019, với gần 155 nghìn hộ còn dư nợ. Nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 2,01% tổng dư nợ.

Tại Kiên Giang đến 30/9/2019, tổng nguồn vốn đạt hơn 3.325 tỷ đồng, tăng trên 92 tỷ đồng so với cuối năm 2018; tổng dư nợ đạt trên 3.333 tỷ đồng, tăng 254 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 98,6% kế hoạch tăng trưởng năm 2019. Toàn tỉnh hiện có 153.253 hộ còn dư nợ. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ là 2,48%.

Còn tại tỉnh Cà Mau, đến 30/9/2019, tổng nguồn vốn đạt 2.649 tỷ đồng, tăng trên 155 tỷ đồng so với đầu năm, tổng dư nợ đạt 2.449 tỷ đồng, đạt 83,9% kế hoạch tăng trưởng năm 2019. Toàn tỉnh hiện có hơn 123 nghìn hộ còn dư nợ. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 2,88% tổng dư nợ.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, với các giải pháp mang tính đồng bộ, đúng đắn, tác động trực tiếp, hiệu quả vào những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, chất lượng hoạt động nói chung, chất lượng tín dụng nói riêng tại chi nhánh NHCSXH 04 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau đã có những chuyển biến tích cực, nợ quá hạn được kiềm chế và giảm rõ rệt, hoạt động giao dịch tại xã ổn định, đi vào nề nếp, chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn được cải thiện, tỷ lệ thu lãi tăng cao, đặc biệt nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân về ý nghĩa và vai trò của tín dụng ưu đãi đã có sự chuyển biến tích cực. Cùng với thực hiện Đề án, Chỉ thị số 40-CT/TW cũng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.

Theo ý kiến thảo luận của một số NHCSXH cấp huyện trên địa bàn 04 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau: Kết quả giảm nghèo, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động trong những năm qua có đóng góp quan trọng của hệ thống cấp ủy, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể nhận ủy thác.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Từ những kết quả nêu trên, có thể thấy chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách tại 04 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau sau khi triển khai Đề án đã từng bước chuyển biến tích cực, thể hiện ở cả sự tăng dần của tổng dư nợ và tốc độ tăng trưởng tín dụng cao qua từng năm, cũng như tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần. Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động tín dụng chính sách tại 04 tỉnh nói trên vẫn còn những tồn tại, cần phải khắc phục ngay.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại khu vực, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nêu rõ: Chất lượng tín dụng chưa đồng đều, tính ổn định chưa cao, chưa bền vững; nguồn vốn tín dụng còn hạn chế, mức vay vốn bình quân hộ vay thấp; sự phối hợp thực hiện giữa cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể và NHCSXH ở một số địa phương còn chưa hiệu quả.

Trước vấn đề này, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu đến hết năm 2019 phải hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đề ra theo các nội dung trong Đề án.

“NHCSXH tỉnh Kiên Giang và Cà Mau tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra. Tập trung thực hiện đôn đốc xử lý nợ quá hạn, củng cố kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả giao dịch tại xã”, Tổng Giám đốc nói.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các chi nhánh tăng cường và được TW tăng cường tại các tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên rà soát các chỉ tiêu để tập trung triển khai các giải pháp, phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu, định hướng đề ra. Tiếp tục triển khai đào tạo, tập huấn, từng bước chuyển giao công việc cho cán bộ tại chỗ, đồng thời, hướng dẫn, bàn giao việc quản lý tín dụng trên địa bàn cho Chủ tịch UBND các xã, cán bộ giảm nghèo tại địa phương để địa phương tự quản về nguồn vốn và chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Tổng Giám đốc đề nghị, với vai trò là cơ quan đầu não của cả hệ thống, Ban chỉ đạo Đề án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng tại 04 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng được hiệu quả hơn.

PV

Các tin bài khác