Cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay

15/09/2019
(VBSP News) Trong chuyến công tác tại khu vực ĐBSCL, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã có buổi thị sát, nắm tình hình hoạt động tại một số đơn vị thuộc NHCSXH tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng. Tại đây, Tổng Giám đốc ghi nhận những kết quả bước đầu thời gian qua các đơn vị đã cố gắng, có những chuyển biến tích cực về một số mặt, tuy nhiên, Tổng Giám đốc nhắc nhở lãnh đạo chủ chốt của NHCSXH hai tỉnh và các cán bộ được TW tăng cường vẫn còn nhiều việc cần tập trung giải quyết trong thời gian tới để chất lượng tín dụng chính sách được nâng cao, phục vụ tốt nhất hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
1A

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm việc tại NHCSXH huyện Phước Long (Bạc Liêu)

 

Báo cáo một số kết quả hoạt động, Giám đốc NHCSXH tỉnh Bạc Liêu Lê Thanh Võ cho biết, trong năm qua, chi nhánh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện đưa tổng nguồn vốn đến hết năm 2018 đạt gần 2.000 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 1.956 tỷ đồng, với 90.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, NHCSXH các cấp đã tạo mọi điều kiện cho hộ nghèo và các gia đình chính sách khác có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn một cách thuận lợi và kịp thời. Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH đã tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp.

2A

Tổng Giám đốc ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các cán bộ được TW tăng cường tại NHCSXH huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) trong thời gian qua 

 

“Trong quá trình hoạt động, đi đôi với tăng trưởng tín dụng thì chất lượng tín dụng là vấn đề hàng đầu được NHCSXH tỉnh Sóc Trăng quan tâm. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của chi nhánh còn cao so với hệ thống. Nhiệm vụ trong năm nay tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại từng địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất việc nợ quá hạn phát sinh do nguyên nhân chủ quan; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo các phiên giao dịch đạt hiệu quả cao, chất lượng, an toàn theo đúng quy định, quy trình”, Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Sóc Trăng cho biết.

Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu các cán bộ của chi nhánh, cán bộ được TW tăng cường cường và tập thể hai chi nhánh cần đoàn kết, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các chi nhánh cùng các cán bộ được TW tăng cường cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động Điểm giao dịch tại xã, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để mỗi người dân hiểu được ý nghĩa đồng vốn, có ý thức sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ, trả lãi đúng hạn.

“Tập thể hai chi nhánh phải đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt phải đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ nợ quá hạn trong thời gian ngắn nhất, hòa cùng với các đơn vị khác trong hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn, bền vững”, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh.

TH

Các tin bài khác