Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020

04/05/2019
(VBSP News) Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW vừa tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (mở rộng) và tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc tới dự và chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng bộ NHCSXH TW phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng bộ NHCSXH TW phát biểu tại Hội nghị

Trong những tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ NHCSXH TW, NHCSXH chỉ đạo các đơn vị tập trung giải ngân vốn tín dụng kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, nâng tổng nguồn vốn đến 30/4/2019 đạt 207.688 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn ủy thác các địa phương chuyển sang để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 13.791 tỷ đồng) để cho vay với tổng dư nợ đến 30/4/2019 đạt 195.581 tỷ đồng. Gần 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng cũng đã giúp cho trên 500 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để SXKD, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tạo việc làm cho trên 35 nghìn lao động, xây dựng trên 284 nghìn công trình NS&VSMTNT, giúp gần 5.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập,…

Bên cạnh đó, Đảng bộ NHCSXH TW đã chỉ đạo đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của HĐQT NHCSXH và Ban đại diện HĐQT các cấp; tăng cường công tác truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH; các hoạt động hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh của NHCSXH cũng được nâng cao. Phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 với chủ đề “Ngân hàng Chính sách xã hội quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế, Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Đặc biệt, qua 10 năm thực hiện Cuộc vận  động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Đảng bộ NHCSXH TW đã cụ thể hoá bằng những hành động thường xuyên, thiết thực.

Hưởng ứng cuộc vận động, luôn ưu tiên lựa chọn hàng hoá sản xuất trong nước khi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm hàng hóa, sử dụng các dịch vụ phục vụ hoạt động của đơn vị. Đến nay 100% cán bộ, viên chức, người lao động trong NHCSXH đều nhận thức đầy đủ và sâu sắc về Cuộc vận động; ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng như khuyên người thân ưu tiên mua hàng Việt Nam, coi việc sử dụng hàng Việt Nam là thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới.

Trong giai đoạn 2009 - 2018, đã có gần 40 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH, với tổng doanh số cho vay đạt trên 500 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm mới cho trên 4 triệu lao động, trong đó trên 110 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 3,4 triệu HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 8,1 triệu công trình cung cấp NS&VSMTNT, trên 7,5 nghìn căn nhà tránh lũ cho hộ nghèo tại các tỉnh miền Trung, trên 104 nghìn căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng ĐBSCL và gần 484 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách chưa có nhà ở trên toàn quốc.

Kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề để NHCSXH tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ban, ngành TW và cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW. Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác uỷ thác của các tổ chức chính trị - xã hội. Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức các cấp, chú trọng đến công tác luân chuyển cán bộ nhằm đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho ngân hàng các cấp và tăng cường cán bộ cho các đơn vị có chất lượng hoạt động thấp. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách tới cán bộ, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2019; thảo luận, thống nhất số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quyết định hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các Ban CMNV có chức năng nhiệm vụ tương đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc cần cụ thể hóa ngay các Nghị quyết, Quyết định của Đảng bộ NHCSXH TW để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Quán triệt tư tưởng, đạo đức, lối sống, trách nhiệm tới cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ NHCSXH TW trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, việc hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các Ban CMNV tương đồng thì vai trò lãnh đạo của Đảng phải duy trì phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động tốt hơn.

Nhấn mạnh đến các Ban CMNV được giao nhiệm vụ thực hiện công tác Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW yêu cầu phải nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ của Đảng để tổ chức triển khai, rà soát, chỉ đạo sát sao các công việc hằng ngày trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của NHCSXH là tổ chức sơ kết Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, vì vậy ngay từ bây giờ cả hệ thống phải tập trung đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực để chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao và bền vững, trong đó vai trò của  cán bộ, đảng viên đang công tác tại trụ sở chính là hết sức quan trọng, phải đoàn kết, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong mọi công việc để xây dựng NHCSXH ngày càng lớn mạnh.

PV

Các tin bài khác