Hội nghị trực tuyến chuyên đề đào tạo và nghiên cứu khoa học

06/04/2019
(VBSP News) Ngày 06/4/2019, NHCSXH đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tham dự Hội nghị có Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng; Trưởng Ban kiểm soát Lê Ngọc Bảo; các Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Công đoàn; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT, Sở giao dịch và 62 điểm cầu tại chi nhánh các tỉnh, thành phố trong cả nước.
6X0A6872

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Với phương châm “đoàn kết - n định - phát triển”, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của NHCSXH luôn được Ban Lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện. Từ năm 2007 đến nay toàn hệ thống đã tổ chức được 297 lớp đào tạo cho 16.366 lượt học viên tại chi nhánh các tỉnh, thành phố và hàng nghìn học viên là cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã; cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã; Trưởng thôn; Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, NHCSXH đã tích cực và nghiêm túc tham gia nghiên cứu các đề tài cấp Bộ, đề tài cấp cơ sở và được Thống đốc NHNN và Ban lãnh đạo NHCSXH đánh giá cao.

Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học đã nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ toàn hệ thống, góp phần cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch, nhiệm vụ đã được Đảng, Chính phủ giao.

Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh trình bày báo cáo kết quả hoạt động quý I

Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh trình bày báo cáo kết quả hoạt động quý I

Đến 31/3/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 201.199 tỷ đồng, tăng 6.778 tỷ đồng so với năm 2018. Tổng dư nợ đạt 194.187 tỷ đồng, tăng 6.394 tỷ đồng (+3,4%) so với cuối năm 2018, với gần 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 170.575 tỷ đồng, tăng 5.433 tỷ đồng (+3,3%) so với cuối năm 2018. Dư nợ tín dụng chính sách tập trung chủ yếu ở 8 chương trình tín dụng lớn là cho vay hộ nghèo, NS&VSMTNT, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn, giải quyết việc làm, HSSV và cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở.

Tổng doanh số cho vay quý I/2019 đạt 19.171 tỷ đồng, tăng 3.026 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với gần 567 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Việc tập trung huy động vốn và giải ngân các chương trình tín dụng chính sách ngay từ những ngày đầu năm 2019 đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm cho hơn 52 nghìn lao động, trong đó hơn 1,1 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 5,5 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 256 nghìn công trình NS&VSMTNT; xây dựng gần 1,8 nghìn căn nhà ở cho các đối tượng chính sách…

Cùng với đó, NHCSXH tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chuyển nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tăng 9.580 tỷ đồng, riêng trong quý I/2019 tăng 1.663 tỷ đồng so với cuối năm 2018, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 31/3/2019 đạt 13.472 tỷ đồng. Một số tỉnh, thành phố quan tâm chuyển nguồn vốn ủy thác cho vay lớn là Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam, Đồng Nai, Cần Thơ, Gia Lai,…

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú trình bày báo cáo chuyên đề đào tạo và nghiên cứu khoa học

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú trình bày báo cáo chuyên đề đào tạo và nghiên cứu khoa học

Bên cạnh đó, các hoạt động về kế toán - tài chính, xây dựng cơ bản, kiểm tra, giám sát, tổ chức cán bộ, nguồn vốn, công nghệ thông tin, thông tin tuyên truyền, hợp tác quốc tế… cũng đạt được nhiều thành tích ngay từ những tháng đầu năm.

Đại biểu tại các điểm cầu tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến

Đại biểu tại các điểm cầu tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến

Chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã khái quát lại quá trình hình thành và phát triển của NHCSXH từ Ngân hàng Phục vụ người nghèo với 498 cán bộ, thực hiện 3 chương trình tín dụng ưu đãi, qua 16 năm hoạt động, đến nay NHCSXH đã có gần 10 nghìn cán bộ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cao, thực thi hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của NHCSXH trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết, mỗi đơn vị phải coi trọng công tác đào tạo và đưa vào chương trình hành động thi đua định kỳ, đột xuất. Các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu phải triển khai và ứng dụng hiệu quả hơn nữa trong thực tế, có như vậy mới khuyến khích và tạo động lực để mỗi cá nhân, đơn vị tham gia nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động NHCSXH.

Về công tác chuyên môn, Tổng Giám đốc khẳng định kết quả hoạt động trong quý I/2019 của NHCSXH cơ bản hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu Thủ tướng giao. Nhiệm vụ trong thời gian tới toàn hệ thống phải tiếp tục duy trì, giữ vững và tăng trưởng dư nợ; chuẩn bị tốt nguồn vốn để hỗ trợ kịp thời cho bà con đầu tư SXKD. Đối với các chương trình tín dụng cho vay mới từ ngày 01/3/2019 theo Quyết định 12/QĐ-HĐQT của HĐQT NHCSXH về việc nâng mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay tối đa, Tổng Giám đốc yêu cầu chi nhánh các tỉnh, thành phố phải rà soát và kiểm tra kỹ các hộ vay có nhu cầu thực sự mới giải ngân, trước hết nguồn vốn cần ưu tiên cho những đối tượng là hộ nghèo đang có nhu cầu vay vốn sản xuất, chăn nuôi…

Tổng Giám đốc nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2019 là tổ chức sơ kết Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, vì vậy ngay từ bây giờ cả hệ thống phải tập trung đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực để chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao và bền vững. Từ TW tới địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền hiểu và quan tâm tới hoạt động của NHCSXH, qua đó góp phần tăng thêm nguồn lực cho người dân để tập trung đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc đối với các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quý I/2019.

PV

Các tin bài khác