NHCSXH làm việc với một số cơ quan Trung ương

21/02/2019
(VBSP News) Chiều 21/2/2019, tại Hà Nội, NHCSXH đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản và Văn phòng TW Đảng. Dự buổi làm việc có đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng - Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Chánh Văn phòng TW Đảng.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Thông tin tới Đoàn công tác tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã khái quát tình hình hoạt động của NHCSXH thời gian qua và năm 2018 NHCSXH đã tổ chức thực hiện cơ bản chương trình cho vay nhà ở xã hội và đến nay đã thay đổi căn bản nhận thức của người nghèo về tín dụng chính sách, điều đó được đánh giá qua chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,78%/tổng dư nợ. Điều này cũng khẳng định mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của NHCSXH phù hợp với cấu trúc chính trị và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với mô hình đặc thù, NHCSXH thực hiện giao dịch với người dân tại Điểm giao dịch xã và những cán bộ NHCSXH là những người cần cù, chịu khó, trách nhiệm và luôn gắn bó với người dân, thông qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết năm 2019 NHCSXH tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt là tập trung thực hiện thành công Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường vai trò của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội,… Vì vậy, NHCSXH mong muốn phối hợp với các cơ quan nghiên cứu tổ chức các cuộc Tọa đàm, Hội thảo quốc gia để đánh giá vai trò của tín dụng chính sách đối với đời sống người dân và tình hình an ninh chính trị, giữ vững được định hướng kiên định mục tiêu phát triển kinh tế nhưng ổn định được chính trị - xã hội.

Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn phát biểu

Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn phát biểu

Thay mặt cho Đoàn công tác, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn thông tin, tiền thân Tạp chí Cộng sản là Tạp chí Đỏ do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, ra số đầu tiên vào ngày 05/8/1930. Tạp chí thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan lý luận về chính trị của TW, trong những năm qua đã thực hiện đúng sứ mệnh nghiên cứu, truyền bá hướng dẫn lý luận chính trị. Đồng thời, luôn cố gắng nỗ lực nhiều trên cả phương diện tuyên truyền đấu tranh tư tưởng lý luận, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, thông tin đối ngoại… Đồng chí Đoàn Minh Huấn cũng cho biết với chức năng, nhiệm vụ, Tạp chí Cộng sản sẽ phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tổ chức các cuộc Tọa đàm, Hội thảo quốc gia để đánh giá vai trò của tín dụng chính sách tác động tới đời sống người dân và công tác an sinh xã hội tại các địa phương, gắn lý luận với thực tiễn để rút ra được các bài học kinh nghiệm, nối dài các chức năng của cả hệ thống thực hiện công tác dân vận, thể chế hóa các chủ thể về tín dụng chính sách và tăng cường công tác truyền thông chính sách để mọi tầng lớp dân cư hiểu và thực hiện tốt chính sách của Đảng về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

PV

Các tin bài khác