Cán bộ tại Hội sở chính phải tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với hệ thống, với đối tượng đang phục vụ

29/01/2019
(VBSP News) Đó là phát biểu của đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc tại Hội nghị người lao động Trụ sở Hội sở chính NHCSXH, diễn ra ngày 28/1/2019.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn NHCSXH và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Trụ sở Hội sở chính, Sở Giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị Người lao động là hoạt động thường niên, là diễn đàn để phát huy dân chủ trực tiếp, thông qua đó cán bộ, viên chức, người lao động được biết, được làm, được bàn, được kiểm tra, được tham gia đóng góp vào các vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Với ý thức trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị người lao động Trụ sở Hội sở chính NHCSXH đáp ứng mong đợi của Ban điều hành NHCSXH cũng như niềm tin của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Qua đó góp phần chuyển tải các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ của NHCSXH thành chương trình hành động cụ thể, sâu rộng trong toàn hệ thống, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019 và những năm tiếp theo.

Năm 2018, với vai trò là đơn vị đầu tàu, gương mẫu, các đơn vị tại Trụ sở Hội sở chính đã tham mưu cho Ban Lãnh đạo NHCSXH ban hành các cơ chế, chính sách tín dụng mới; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và nội dung công việc liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần cùng với toàn hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đưa tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 194.420 tỷ đồng, tăng 19.038 tỷ đồng so năm 2017; đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 11.809 tỷ đồng, tăng 2.764 tỷ đồng so với năm 2017 - mức tăng lớn nhất trong 16 năm qua. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 187.792 tỷ đồng, tăng 16.003 tỷ đồng (+9,3%) so với năm 2017, với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn; trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 165.141 tỷ đồng, tăng 12.938 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, các hoạt động về nguồn vốn, tín dụng, xử lý nợ rủi ro, kế toán quản lý tài chính, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ bản, đối ngoại và truyền thông, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng Công nghệ thông tin và các hoạt động thanh toán trong hệ thống và thanh toán với các đơn vị ngoại ngành… tiếp tục được thực hiện tốt, xứng đáng với vai trò cơ quan “đầu não” trong việc tập trung huy động nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng; đồng thời quan tâm, chăm lo thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, từ thiện vì cuộc sống cộng đồng… Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ,viên chức và người lao động; quy chế dân chủ cơ sở cũng như điều kiện làm việc luôn được cải thiện, đảm bảo điều kiện và môi trường làm việc cho cán bộ yên tâm công tác.

Về định hướng năm 2019, các đơn vị tại Trụ sở Hội sở chính phát huy các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch chuyên môn. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật, của ngành và các nội dung thoả ước lao động tập thể; tổ chức và phát động các phong trào từ thiện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, viên chức và người lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, của đoàn thể quần chúng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 về việc kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác của Ban Thanh tra nhân dân.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và những nội dung liên quan đến việc làm, chế độ chính sách của người lao động, lợi ích của đơn vị; kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể cũng như các quy chế, quy định của Trụ sở Hội sở chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết, năm 2018 là một năm NHCSXH đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động. Trong thành công đó có sự đóng góp rất lớn của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động tại Hội sở chính, Sở Giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT. Đây là những cán bộ cơ quan “đầu não” của NHCSXH trực tiếp tham mưu, hoạch định chính sách, hướng dẫn tổ chức triển khai, tập trung lo nguồn lực cũng như kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong hệ thống triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc yêu cầu, Trụ sở Hội sở chính phải xây dựng môi trường làm việc tiêu biểu, xuất sắc nhất của cả hệ thống, từng bộ phận, từng Ban CMNV phải xứng đáng với kỳ vọng của Ban lãnh đạo, xứng đáng với cán bộ làm việc tại Trụ sở Hội sở chính. Thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đạt được của năm 2018, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo để đưa vào Nghị quyết và theo dõi, giám sát việc thực thi Nghị quyết trong năm 2019, đồng thời bám sát phương hướng, nhiệm vụ của đơn vị, cụ thể hóa bằng việc giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, từng bộ phận thực hiện, đối với một số tồn tại, vướng mắc phải sớm khắc phục và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong theo định hướng, kế hoạch đặt ra.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Giám đốc chúc toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH nói riêng, hệ thống NHCSXH nói chung cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, mọi sự an lành và chúc NHCSXH thành công hơn nữa trong năm 2019.

Với tinh thần quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm, Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2019 phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Hội nghị cũng đã tiến hành Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn.

Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH

Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH

PV

Các tin bài khác