NHCSXH tỉnh Bạc Liêu cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng

21/01/2019
(VBSP News) Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt của NHCSXH tỉnh và các cán bộ được TW tăng cường đang công tác tại các đơn vị trực thuộc của NHCSXH tỉnh Bạc Liêu vào sáng 20/01/2019, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng một mặt ghi nhận những kết quả bước đầu trong năm 2018 đơn vị đã có chuyển biến tích cực về một số mặt, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc cần phải tập trung giải quyết trong năm 2019 để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày một tốt hơn.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, Giám đốc NHCSXH tỉnh Bạc Liêu, Lê Thanh Võ cho biết, trong năm 2018, chi nhánh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện đưa tổng nguồn vốn đến hết năm 2018 đạt 1.933 tỷ đồng, tăng 142,4 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ đạt 1.869 tỷ đồng, với 89.376 hộ vay.

16 năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được đầu tư đến 64 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Bạc Liêu, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn vay một cách thuận lợi và kịp thời; trên 75% dư nợ tín dụng chính sách đã được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Thông qua nguồn vốn ưu đãi ngày càng có nhiều mô hình, dự án làm ăn hiệu quả, như mô hình nuôi heo, nuôi cá, tôm, mô hình trồng hoa màu, rau sạch; vay vốn buôn bán, SXKD nhỏ… được người dân áp dụng hiệu quả, trả lãi, vốn đúng hạn để đồng vốn tiếp tục cho những hộ nghèo khác vay SXKD.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Cũng theo báo cáo được Giám đốc Lê Thanh Võ trình bày, trong quá trình hoạt động, đi đôi với tăng trưởng tín dụng thì chất lượng tín dụng là vấn đề hàng đầu được NHCSXH tỉnh quan tâm. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của đơn vị hiện nay vẫn còn cao so với quy định của hệ thống. Vì vậy, nhiệm vụ trong năm 2019 là tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại từng địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất việc nợ quá hạn phát sinh do nguyên nhân chủ quan; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã, đảm bảo các phiên giao dịch đạt hiệu quả cao, chất lượng, an toàn theo đúng quy định, quy trình.

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong NHCSXH tỉnh Bạc Liêu đạt được năm 2018, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu chi nhánh làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó tập trung cùng các cán bộ được TW tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động Điểm giao dịch tại xã và đẩy mạnh công tác truyền thông để mỗi người dân hiểu được ý nghĩa đồng vốn vay, có ý thức sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn cho Nhà nước.

Tổng Giám đốc cũng lưu ý, tập thể chi nhánh phải đoàn kết, thống nhất thực hiện những nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt phải đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ nợ quá hạn trong thời gian ngắn nhất, hòa cùng với các đơn vị khác trong hệ thống NHCSXH hoạt động hiệu quả, bền vững.

 

PV

Các tin bài khác