HĐQT NHCSXH họp phiên thường kỳ Quý IV/2018

15/01/2019
(VBSP News) Ngày 15/1/2019, tại Hà Nội, HĐQT NHCSXH đã họp phiên thường kỳ Quý IV/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH.
Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp

Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên HĐQT, thành viên Ban chuyên gia tư vấn HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT và Sở giao dịch.

Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trình bày báo cáo

Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trình bày báo cáo

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của NHCSXH do Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trình bày tại phiên họp đã nêu rõ: Năm 2018, bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN Việt Nam và Nghị quyết HĐQT, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 194.420 tỷ đồng, tăng 19.038 tỷ đồng so năm 2017. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 187.792 tỷ đồng, tăng 16.003 tỷ đồng (+9,3%) so với năm 2017, với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn; trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 165.141 tỷ đồng, tăng 12.938 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Đến 31/12/2018, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,78%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 736 tỷ đồng, chiếm 0,39%/tổng dư nợ.

Trong năm, các đơn vị tiếp tục tích cực triển khai tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng và Kế hoạch triển khai 401 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm hỗ trợ NHCSXH trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc và nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác cho vay sang NHCSXH. Kể từ khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tăng 8.000 tỷ đồng, riêng năm 2018 tăng 2.764 tỷ đồng so với cuối năm 2017, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 31/12/2018 đạt 11.809 tỷ đồng - mức tăng lớn nhất trong 16 năm qua.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của NHCSXH trong năm 2018, Uỷ viên HĐQT, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Đạo nhấn manh: “Hoạt động tín dụng chính sách trong năm qua đã đóng góp tích cực trong thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, thể hiện rõ qua kết quả tăng trưởng tín dụng tại các xã, huyện nghèo, tỷ lệ giải quyết việc làm và tăng thu nhập người dân nơi đó. Bên cạnh đó, giải pháp luân chuyển cán bộ từ vùng có chất lượng tín dụng tốt về vùng chất lượng chưa tốt đã tạo được hiệu ứng tích cực”.

Ấn tượng với kết quả nguồn vốn ủy thác từ địa phương qua NHCSXH, Uỷ viên HĐQT, Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Qua kiểm tra, giám sát tại các địa phương, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 40 đã góp phần chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về hoạt động tín dụng chính sách xã hội”.

Tại phiên họp, các thành viên HĐQT cũng đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại cơ sở, kế hoạch kiểm tra giám sát; kiến nghị nâng mức cho vay chương trình HSSV, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, cho vay theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm… và đề xuất một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo của Ban điều hành; sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động toàn hệ thống; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với hoạt động của NHCSXH trong năm 2018.

Để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019, Chủ tịch HĐQT yêu cầu NHCSXH chủ động phối hợp các Bộ, ngành báo cáo Chính phủ giao bổ sung kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2019 để đáp ứng nhu cầu cho vay các chương trình tín dụng mới; đồng thời cân đối nguồn lực để bố trí, điều chuyển nguồn vốn ưu tiên các chương trình tín dụng mới.

Trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của NHCSXH đã được Quốc hội phê chuẩn và Chính phủ thông qua, Thống đốc kiêm Chủ tịch HĐQT yêu cầu NHCSXH phối hợp các Bộ, ngành liên quan xem xét bố trí, phân bổ vốn đầu tư công năn 2019.

Chủ tịch HĐQT cũng yêu cầu hệ thống NHCSXH tiếp tục tham mưu cho các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tranh thủ nguồn lực từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn.

Tổ chức rà soát các chương trình tín dụng chính sách xã hội để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh đối tượng cho vay, mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với thực tiễn hoạt động.

Song song với đó, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra những sai sót, vi phạm trong quá trình thực hiện.

Trong bối cảnh hoạt động “tín dụng đen” thời gian qua xảy ra trên nhiều địa bàn gây bất ổn trật tự xã hội, tác động xấu đến hoạt động tiền tệ ngân hàng, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, Thống đốc yêu cầu NHCSXH phối hợp với các Vụ, Cục của NHNN khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, trong đó rà soát lại các chương trình cho vay ưu đãi hiện nay để trình Thủ tướng Chính phủ có những điều chỉnh phù hợp nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, qua đó góp phần cùng Ngành hạn chế “tín dụng đen”. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, thông tin tuyên truyền và triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt hoạt động, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019.

Tổng doanh số cho vay năm 2018 của NHCSXH đạt 62.078 tỷ đồng, với hơn 2,1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp giúp hơn 300 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hỗ trợ vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm cho hơn 245 nghìn lao động; giúp hơn 6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 51 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,3 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng gần 30 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 2,8 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP

 

 

PV

Các tin bài khác