Đảng bộ NHCSXH TW triển khai nhiệm vụ năm 2019

11/01/2019
(VBSP News) Chiều 11/1/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXH TW đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (mở rộng) và tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh cho biết: Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, các Nghị quyết, Chỉ thị của TW, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và Nghị quyết của HĐQT, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, Công đoàn NHCSXH, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn NHCSXH đạt 194.420 tỷ đồng, tăng 19.038 tỷ đồng so với cuối năm 2017, tổng dư nợ 187.792  tỷ đồng, tăng hơn 16 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2017, tốc độ tăng trưởng đạt 9,3%, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018 với gần 7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ.

Doanh số cho vay đạt 62.078 tỷ đồng, vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 2,14 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tạo việc làm cho trên 243 nghìn lao động, xây dựng trên 1,3 triệu công trình NS&VSMTNT, giúp trên 51 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, giúp trên gần 3 nghìn hộ có vốn để sửa chữa, cải tạo hoặc xây mới nhà ở theo Nghị định 100 của Chính phủ,...

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc kết luận Hội nghị

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc kết luận Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ năm 2018 ổn định; cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành Ngân hàng. Các chi, Đảng bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua các hội nghị giao ban hàng tháng, các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết TW 7, 8 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 về về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40; Chiến lược Phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020.  

Năm 2018, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, chuyên môn, đoàn thể chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vai trò hạt nhân của người đứng đầu, nhờ đó vai trò của cấp ủy được nâng cao, đoàn kết nội bộ được giữ vững.Các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Với những thành tích đạt được, NHCSXH đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua do đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Ngân hàng.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Đảng ủy NHCSXH TW tiếp tục lãnh đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và HĐQT NHCSXH giao. Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của TW và hướng dẫn của Đảng ủy Khối trọng tâm là Nghị quyết TW 9, 10, 11, 12 khóa XII, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tập trung huy động mọi nguồn vốn theo quy định, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Nâng cao chất lượng kiểm tra kiểm soát nội bộ, giám sát từ xa thông qua chương trình phần mềm tin học trong toàn hệ thống. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, nâng cao năng lực quản trị điều hành của các chi nhánh tỉnh, thành phố. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua “Dân vận khéo” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, công tác thông tin, truyền thông các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW ghi nhận và chúc mừng những kết quả NHCSXH đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ NHCSXH TW tiếp tục chú trọng triển khai thực chất, có chất lượng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt các giải pháp về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Làm tốt việc thực hiện công tác quy hoạch, đạo tạo, chuẩn bị nguồn cán. Tăng cường công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Chủ trì thảo luận và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc khẳng định: Năm 2018, Đảng bộ NHCSXH TW đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trước hết là giữ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu tổ chức Đảng và việc triển khai các Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên luôn nghiêm túc, đầy đủ và chất lượng. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2018 là năm thứ 8 xây dựng hệ thống NHCSXH vững mạnh và phát triển theo chiến lược đã được phê duyệt giai đoạn 2011 - 2020, năm thứ 16 xây dựng hệ thống vững mạnh và phát triển toàn diện với những thành tích rất đáng tự hào.

Bước sang năm 2019, đồng chí Dương Quyết Thắng nhấn mạnh NHCSXH tiếp tục gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt phát huy tính gương mẫu, tính đoàn kết trong từng đảng viên, từng đơn vị, từng chi bộ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ vững hình ảnh của NHCSXH trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục rà soát các đối tượng, đảm bảo không để đối tượng nào có đủ điều kiện vay vốn NHCSXH phải đi vay tín dụng đen bên ngoài. Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, vì vậy, cần rà soát công tác phát triển, xây dựng, quy hoạch cán bộ…

Đặc biệt năm 2019 là năm bản lề để đến năm 2020 tổ chức Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW, là năm thứ 9 thực hiện Chiến lược Phát triển NHCSXH, tổ chức sơ kết năm 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng, phối hợp với chính quyền địa phương tăng thêm nguồn lực để NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng đó là những nhiệm vụ trong tâm cần phải thực hiện. Cuối cùng, đồng chí Dương Quyết Thắng yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng cũng phải thực sự song hành, phát động các phong trào thi đua để động viên, khích lệ người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Tại Hội nghị, Đảng bộ NHCSXH TW cũng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho một số đảng viên. Tặng Kỷ niệm chương của Ban Dân vận TW và Giấy khen của Đảng ủy NHCSXH TW cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian qua.

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc và đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên trái) nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; đồng chí Đàm Lê Văn, Nông Văn Hùng nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc và đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc (ngoài cùng bên trái) nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; đồng chí Đàm Lê Văn, Nông Văn Hùng nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chúc mừng các cơ sở Đảng và chi bộ thuộc Đảng bộ NHCSXH TW đạt danh hiệu “Trong sạch, vững manh” tiêu biểu năm 2018

Chúc mừng các cơ sở Đảng và chi bộ thuộc Đảng bộ NHCSXH TW đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2018

Các cá nhân đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2014 - 2018) nhận Giấy khen

Các cá nhân đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2014 - 2018) nhận Giấy khen

6X0A0151

6X0A0162

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018

PV

Các tin bài khác