Hội nghị BCH Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020

06/07/2018
(VBSP News) Chiều nay (06/7/2018), tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (mở rộng) nhằm thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.
image001

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW phát biểu tại Hội nghị

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy NHCSXH TW đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối và mục tiêu nhiệm vụ được giao, để lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đề ra về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội.

Đến 30/6/2018, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 189 nghìn tỷ đồng, tăng trên 36.600 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ (30/6/2015), tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8%/năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng ước đạt gần 182 nghìn tỷ đồng, tăng trên 39 nghìn tỷ đồng với 30/6/2015, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,2%/năm. Nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm tỷ lệ 0,81%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,42% tổng dư nợ.

Trong kỳ, đã có trên 6,7 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH, tổng doanh số cho vay đạt 167.661 tỷ đồng, với gần 6,8 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách đã thu hút, tạo việc làm cho trên 590 nghìn lao động; giúp trên 229 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 3,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn… Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

image002

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW kết luận Hội nghị

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy NHCSXH TW đã tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của TW và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công tác phòng chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn NHCSXH, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, an sinh xã hội kết hợp giáo dục truyền thống đạo đức, cách mạng cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Trong thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ, Đảng bộ NHCSXH TW lãnh đạo NHCSXH tiếp tục xây dựng Đảng bộ NHCSXHTW trong sạch vững mạnh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020: “Phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước; gắn liền với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW ghi nhận và đánh giá cao những kết quả NHCSXH đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ NHCSXH TW. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ NHCSXH TW nghiêm túc thực hiện tốt các Nghị quyết, kết luận của TW của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW cũng như của cấp ủy NHCSXH đã ban hành, trong đó đặc biệt là các Nghị quyết của TW 5, Nghị quyết của TW 6 và đặc biệt tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Với thế mạnh là một Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị sẽ góp phần vào thắng lợi chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW cũng như của toàn ngành Ngân hàng.

Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ NHCSXH TW cũng đã tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 đồng thời thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng ủy NHCSXH TW.

image003

Quang cảnh hội nghị

Chủ trì thảo luận và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW đánh giá cao vai trò của Đảng bộ NHCSXH TW trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu để triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, Đảng bộ NHCSXH TW luôn giữ được mối đoàn kết nội bộ thống nhất, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, công khai, minh bạch và phát huy tốt dân chủ. Đồng chí khẳng định nhờ sự vào cuộc của Đảng và cấp ủy, chính quyền các địa phương đặc biệt là việc ban hành và thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã có sức lan tỏa rất lớn, đây là điểm nhấn trong hoạt động của tín dụng chính sách. Thay mặt BCH, đồng chí Dương Quyết Thắng nêu quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng bộ NHCSXH TW đã đề ra, rút ra những bài học kinh nghiệm và xây dựng hệ thống NHCSXH vững mạnh, đảm bảo hoàn thành Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

PV

Các tin bài khác