Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức Hội nghị BCH lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 - 2020

09/05/2018
(VBSP News) ) Chiều ngày 08/5, BCH Đảng bộ NHCSXH TW đã tổ chức Hội nghị lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc tới dự và chủ trì chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW phát biểu kết luận Hội nghị

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ NHCSXH TW, trong quý I/2018 NHCSXH đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung giải ngân vốn tín dụng kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, nâng tổng nguồn vốn cho vay đến nay đạt trên 184 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 177 nghìn tỷ đồng, tăng 5.946 tỷ đồng so với cuối năm 2017. Doanh số cho vay đạt trên 16 nghìn tỷ đồng.

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH đã đạt 6.550 tỷ đồng. Riêng quý I/2018 tăng 1.313 tỷ đồng so với cuối năm 2017, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến nay đạt trên 10.475 tỷ đồng.

Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho gần 577 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để SXKD, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tạo việc làm cho trên 63 nghìn lao động, sửa chữa và xây mới trên 409 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp trên 6 nghìn lượt HSSV được vay vốn học tập,…

Có được kết quả đó là do Đảng bộ NHCSXH TW đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới từng cán bộ, đảng viên và có nhiều hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc,…

Đặc biệt, qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiều kết quả bước đầu được ghi nhận, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Các cấp uỷ Đảng, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị một cách nghiêm túc. Qua đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan toả, đạt kết quả cao, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống văn hoá, lịch sử, gương người tốt - việc tốt và các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác dụng rõ nét trong xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người cán bộ NHCSXH. Phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động mạnh mẽ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị.

Trong giai đoạn từ khi triển khai Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cán bộ, đảng viên tại NHCSXH đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực, giải ngân kịp thời vốn vay ưu đãi, qua đó đã giúp cho gần 3,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để SXKD, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tạo việc làm cho trên 350 nghìn lao động, sửa chữa, xây mới trên 2,2 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp trên 100 nghìn lượt HSSV vay vốn học tập…

Về nhiệm vụ quý II/2018, các đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất tăng cường công tác tham mưu cho các Bộ, ban ngành TW và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định 401 ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội. Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức các cấp, chú trọng đến công tác luân chuyển cán bộ nhằm đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho ngân hàng các cấp và tăng cường cán bộ cho các đơn vị có chất lượng hoạt động thấp. Tiếp tục tuyển dụng cán bộ đủ năng lực, trình độ bổ sung lao động cho các đơn vị trong hệ thống. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách tới cán bộ, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị, các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW cũng đã thảo luận và thống nhất nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hình thức tổ chức học tập và giải pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, Đảng bộ trực thuộc cũng như sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp’’.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc đề nghị BCH Đảng bộ chủ động, tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng và việc triển khai học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu mỗi tập thể, đơn vị, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị lần này phải gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm cao với mọi công việc; phát huy vai trò đảng viên, người đứng đầu đơn vị để nắm bắt tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên; tiếp tục giữ mãi hình ảnh người cán bộ NHCSXH tốt đẹp trong lòng nhân dân; xây dựng Đảng bộ NHCSXH TW trong sạch, vừng mạnh toàn diện; cán bộ, đảng viên nâu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Đảng uỷ NHCSXH TW đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ NHCSXH TW có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 02 năm 2016 - 2017” và chúc mừng đồng chí Võ Minh Hiệp, Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Nhà nước cho nghỉ chế độ từ tháng 6/2018.

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Đảng bộ NHCSXH TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Đảng bộ NHCSXH TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017

Đảng bộ NHCSXH TW chúc mừng đồng chí Võ Minh Hiệp, Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Nhà nước cho nghỉ chế độ từ tháng 6/2018

Đảng bộ NHCSXH TW chúc mừng đồng chí Võ Minh Hiệp, Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được Nhà nước cho nghỉ chế độ từ tháng 6/2018

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác