Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XII

10/12/2017
(VBSP News) Đảng bộ NHCSXH TW vừa tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XII cho hơn 400 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ và Đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc cho biết: Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng, khóa XII diễn ra từ ngày 04 - 11/10/2017 tại thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Hội nghị TW đã thảo luận và quyết định ban hành những Nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ những nội dung báo cáo viên giới thiệu, kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu, trao đổi, thảo luận để nhận thức đầy đủ sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng Nghị quyết. Đồng thời, nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp lớn được Trung ương xác định trong từng nghị quyết để nâng cao nhận thức và chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức TW, Báo cáo viên TW đã truyền đạt đến các cán bộ, đảng viên những nội dung chính của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khoá XII.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức TW truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức TW truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII

Theo đó, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XII diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội XII của Đảng. Trong gần 2 năm thực hiện, nhất là năm 2017, toàn hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, kiên trì, kiên quyết triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược: Phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan hệ đối ngoại được mở rộng; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Với cách truyền đạt gắn giữa lý luận và thực tiễn đã đem đến cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ NHCSXH TW một cái nhìn tổng thể về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; nắm được định hướng về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; nắm được chủ trương về công tác dân số trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cán bộ, đảng viên có cái nhìn toàn diện hơn về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… đồng chí Nguyễn Đức Hà cũng chỉ rõ những công việc cần triển khai để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XII của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, thực sự trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong cả nước, nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, tích cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tạo khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc thông qua chương trình hành động

Đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc thông qua chương trình hành động

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc thông qua chương trình hành động của Đảng bộ NHCSXH TW thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XII, trong đó yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thống nhất nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng. Từ đó, mỗi tổ chức Đảng có chương trình hành động và mỗi đảng viên có tư duy, hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết tại đơn vị.

Thay mặt Đảng ủy NHCSXH TW, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ NHCSXH TW cần nghiên cứu kỹ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết, đồng thời vận dụng, bám sát thực tiễn cơ sở để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Mỗi chi bộ phải xây dựng chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp khả thi, có lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm với mục tiêu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XII.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW Dương Quyết Thắng, việc triển khai Nghị quyết sẽ được NHCSXH tiến hành nghiêm túc, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống; trong đó chú trọng đến việc tổ chức triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển của NHCSXH, tăng cường năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XII có ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên NHCSXH nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác