Ở đâu có người nghèo, ở đó có NHCSXH

19/11/2017
(VBSP News) Nằm trong chương trình hoạt động thường xuyên về công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, vào sáng nay (19/11/2017), Đoàn công tác của NHCSXH do đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc và đồng chí Lê Ngọc Bảo - Uỷ viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH đã đi nắm tình hình tại các Điểm giao dịch xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Trực tiếp xuống xã Đông Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội), là xã hiện có dư nợ tại NHCSXH trên 9,1 tỷ đổngvới 602 hộ vay của 7 chương trình tín dụng chính sách, nhưng chất lượng tín dụng rất tốt, không có nợ quá hạn. Tổng Giám đốc đã biểu dương Tổ giao dịch xã của NHCSXH huyện và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các hộ vay ngay tại Điểm giao dịch xã

Trực tiếp xuống xã Đông Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội), là xã hiện có dư nợ tại NHCSXH trên 9,1 tỷ đổngvới 602 hộ vay của 7 chương trình tín dụng chính sách, nhưng chất lượng tín dụng rất tốt, không có nợ quá hạn. Tổng Giám đốc đã biểu dương Tổ giao dịch xã của NHCSXH huyện và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các hộ vay ngay tại Điểm giao dịch xã

Còn tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) có 16 Tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ vốn vay tại NHCSXH gần 13 tỷ đồng cho 576 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, bà con rất có ý thức trong việc vay và sử dụng nguồn vốn hiệu quả nên cũng không có nợ quá hạn

Còn tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) có 16 Tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ vốn vay tại NHCSXH gần 13 tỷ đồng cho 576 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, bà con rất có ý thức trong việc vay và sử dụng nguồn vốn hiệu quả nên cũng không có nợ quá hạn

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cũng đã kiểm tra việc NHCSXH huyện Ba Vì (Hà Nội) và NHCSXH huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) công khai niêm yết các thông tin về tín dụng chính sách của Chính phủ tại trụ sở UBND xã

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cũng đã kiểm tra việc NHCSXH huyện Ba Vì (Hà Nội) và NHCSXH huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) công khai niêm yết các thông tin về tín dụng chính sách của Chính phủ tại trụ sở UBND xã

Tại các Điểm giao dịch xã, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo đã trực tiếp trao đổi và lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

Tại các Điểm giao dịch xã, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo đã trực tiếp trao đổi và lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác

Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương, Lãnh đạo NHCSXH đánh giá cao sau 15 năm hoạt động, NHCSXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Chỉ tính riêng tại thành phố Hà Nội, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay từ cuối năm 2002 đến hết tháng 10/2017 đạt trên 6.175 tỷ đồng, tăng 5.841 tỷ đồng, gấp 18 lần so với thời điểm ngân hàng mới thành lập, bình quân mỗi năm tăng 23%. Trong đó, nguồn vốn TW là 3.773 tỷ đồng, tăng 3.439 tỷ đồng, gấp 11 lần so với thời điểm mới thành lập, chiếm tỷ trọng 61% tổng nguồn vốn; nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương 1.712 tỷ đồng, tăng 1.712 tỷ đồng so với thời điểm mới thành lập, chiếm 28% tổng nguồn vốn.

Điều đó cho thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách của thành phố nói riêng, cả nước nói chung 15 năm qua đã cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Ngoài ra, hằng năm chính quyền các cấp còn quan tâm bố trí chuyển vốn từ ngân sách sang NHCSXH để cho vay hộ nghèovà các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Điều đáng nói, cho đến nay, người nghèo sử dụng đồng vốn vay ưu đãi của Chính phủ qua NHCSXH hợp lý nên chất lượng tín dụng được cải thiện. Để làm được việc này, NHCSXH các cấp đãthường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức kiểm tra giám sát nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời sai sót, củng cố hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, các Điểm giao dịch xã, đôn đốc thu hồi, xử lý kịp thời nợ đến hạn, quá hạn, nợ rủi ro… Chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố, nâng cao, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng được NHCSXH chú trọng quan tâm, với mục đích ở đâu có người nghèo, ở đó có NHCSXH.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, trong hoạt động, nguồn vốn cho vay đã đáp ứng đủ nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, đa số bà con người nghèo và chính quyền địa phương đề xuất NHCSXH kiến nghị Chính phủ xem xét, nâng mức cho vay một số chương trình tín dụng để giải quyết việc làm nhằm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn nữa.Lãnh đạo NHCSXH cũng đã tiếp thu, lắng nghe và có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Tại đây, Tổng Giám đốc cũng đề nghị mỗi cán bộ NHCSXH phải làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác dưới nhiều hình thức, nhất là tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của hộ vay ngay từ khâu bình xét cho vay.

Trần Trang tổng hợp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác