Đại hội Công đoàn cơ sở Hội sở chính NHCSXH nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp

10/12/2017
(VBSP News) Ngày 09/12/2017 tại Hà Nội, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Hội sở chính NHCSXH tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự Đại hội có đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Lê Ngọc Bảo - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn NHCSXH; đại diện CĐCS Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT, Sở giao dịch, NHCSXH TP Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh, Hà Nam, Tuyên Quang và 204 đoàn viên công đoàn có mặt đang sinh hoạt tại các Ban CMNV Hội sở chính.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, đến nay CĐCS Hội sở chính có 17 tổ công đoàn bộ phận, với tổng số đoàn viên công đoàn là 244 người. Đoàn viên công đoàn nữ là 118 người, đoàn viên công đoàn nam là 126  người. Có 39 đồng chí trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, 175 đồng chí trình độ Đại học, Cao đẳng… Đội ngũ đoàn viên Công đoàn có trình độ chính trị, chuyên môn cao, các đoàn viên là viên chức, lao động đã được qua đào tạo và có ý thức chính trị tốt. Trong nhiệm kỳ qua, 100% cán bộ, công chức, lao động đều có việc làm ổn định, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo đúng quy định. Được quan tâm trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công việc. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, tâm huyết với nghề nghiệp và yên tâm công tác.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, BCH CĐCS Hội sở chính thường xuyên phối hợp với các Ban CMNV triển khai, quán triệt đầy đủ các văn kiện của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ các quỹ, như: Quỹ An sinh xã hội, tích cực hưởng ứng chương trình Cặp lá yêu thương, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, ủng hộ thiên tai và các hoạt động xã hội từ thiện khác. Với vai trò là cơ quan đầu não, quản lý và điều hành hoạt động chung nên hoạt động của CĐCS Hội sở chỉnh luôn gắn với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của toàn hệ thống.

Bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị của đất nước, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn NHVN và Công đoàn NHCSXH, CĐCS Hội sở chính đã chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên coi đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ những người lao động mới, có lòng yêu nước, có đạo đức tốt, có kỷ luật, đổi mới tư duy trong quản lý, tích cực nghiên cứu nâng cao năng lực, trình độ, gắn bó với cơ quan, đơn vị, từ đó tạo không khí đoàn kết, lao động với hiệu quả và chất lượng cao. Trong công tác tuyên truyền giáo dục, Hằng năm, CĐCS Hội sở chính luôn quán triệt, phổ biến kịp thời, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của ngành, Công đoàn cấp trên đến toàn thể cán bộ viên chức và người lao động. Đặc biệt, tích cực triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng nếp sống văn hóa trong ĐVLĐ cũng như vận động ĐVLĐ nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, các quy chế nội quy lao động, văn hóa NHCSXH như: Triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW (Khóa XI) của Bộ chính trị về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết TW 4-NQ/TW (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bên cạnh đó, Công đoàn Hội sở chính thương xuyên tổ chức cho các đoàn viên nghiên cứu chính sách, chế độ có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người đạo động. Tổ chức phát động và thực hiện các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn. Kịp thời thăm hỏi, trợ cấp, động viên đoàn viên khi bản thân hoặc thân nhân đau ốm, gia đình có việc hiếu hoặc rủi ro, khó khăn; ĐVLĐ là thương binh, thân nhân các gia đình Liệt sỹ…

Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Hội sở chính đã phối hợp với chuyên môn phát động các đợt thi đua nhân các ngày lễ lớn. Duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao trong cán bộ viên chức và người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua “Cán bộ NHCSXH đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi”, 2 giỏi trong nữ cán bộ viên chức và người lao động “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”, thi đua nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam… Các phong trào thi đua đã thu hút được 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho các đoàn viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tổ công đoàn cũng như các cán bộ, đoàn viên góp phần tích cực trong thực hiện công tác chuyên môn

Qua đó cho thấy CĐCS Hội sở chính NHCSXH đã hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị Quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đề ra. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về đoàn viên vì quyền lợi của đoàn viên, cán bộ viên chức và người lao động. Vai trò, vị thế của tổ chức CĐCS Hội sở chính được khẳng định là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ viên chức và người lao động. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng cùng với chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nâng tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 179.823 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 169.456 tỷ đồng, với gần 7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Trí tuệ - Hiệu quả”, đại hội đã đặt ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ xây dựng Công đoàn Hội sở chính hàng năm đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc; 100% Tổ Công đoàn được công nhận tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc, phấn đấu hàng năm trên 95% đoàn viên công đoàn được công nhận có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động tiên tiến; trên 95% đoàn viên công đoàn được công nhận Danh hiệu Lao động giỏi. Phấn đấu trên 95% lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”. 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác Công đoàn. 100% Tổ công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Đại hội VI CĐCS Hội sở chính kêu gọi cán bộ viên chức và người lao động phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của NHCSXH, vì sự phát triển bền vững và hiệu quả trong triển khai cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp quan trọng của tổ chức CĐCS Hội sở chính trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong dự thảo báo cáo nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 là phải tiếp tục tập trung triển khai tốt nhiệm vụ chuyên môn; duy trì thường xuyên các phong trào hoạt động, chăm sóc đến đời sống vật chất, tinh thần của từng cán bộ đoàn viên công đoàn.

“Trong thời gian tới mỗi cán bộ NHCSXH phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, bám sát Chiến lược phát triển NHCSXH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho từng giai đoạn, đặc biệt là ứng dụng CNTT vào hoạt động của NHCSXH nhăm nâng cao chất lượng hoạt động, xứng tầm với vị thế của mình trong ngành Ngân hàng, bên cạnh đó mỗi cán bộ đoàn viên Công đoàn phải giữ vững hình ảnh cán bộ NHCSXH, đặc biệt là cán bộ Hội sở chính, những đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc nhất, là những tấm gương sáng cho cả hệ thống”, Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn NHCSXH nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng BCH CĐCS Hội sở chính nhiệm kỳ 2017 - 2022

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng BCH CĐCS Hội sở chính nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trước đó, các đoàn viên công đoàn tại Hội sở chính cũng đã tham gia quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ bà con các tỉnh miền Trung bị thiên tai.

IMG_0241

Các đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung

Các đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác