Quảng Ninh tiếp tục rà soát danh sách hộ nghèo để tăng trưởng tín dụng

27/04/2018
(VBSP News) Đó là phát biểu của đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc tại buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt NHCSXH tỉnh Quảng Ninh vào sáng 27/4/2018.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo trước Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của chi nhánh trong quý I/2018, bà Lê Thị Đức Hạnh - Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Ninh cho biết: Tổng nguồn vốn đến nay đạt 2.606 tỷ đồng, tăng 68 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt trên 2.523 tỷ đồng.

Sau 15 năm hoạt động, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp gần 57 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 147 ngàn lao động; gần 26 ngàn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 371 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, 5.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách và gần 2 ngàn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài…

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 186 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi và kịp thời; 85% dư nợ tín dụng chính sách được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, nông dân, nông thôn, giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 từ 7,68% xuống còn 1,35%, giai đoạn 2016 - 2020 theo tiêu chí nghèo đa chiều giảm từ 4,56 % (cuối năm 2015) xuống 3,39% (cuối năm 2016); đồng thời giảm số lượng xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn từ 27 xã xuống còn 17 xã (năm 2017).

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết: Quảng Ninh là tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế về du lịch biển cũng như điều kiện tự nhiên, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện miền núi còn cao, đặc biệt là huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Hoành Bồ… vì vậy, trong thời gian tới NHCSXH tỉnh Quảng Ninh cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các Sở, ban ngành và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để tăng cường giải ngân, đáp ứng nhu cầu vốn của bà con kịp thời đầu tư SXKD. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu chi nhánh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tăng cường công tác tuyên truyền; kiểm tra giám sát tại cơ sơ, phát động các phong trào thi đua tạo động lực cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh Phương Trung

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác