Tiếp tục hoàn thành mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 về công tác quản trị ngân hàng và phát triển nguồn nhân lực

15/04/2018
(VBSP News) Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc đối với hoạt động của hệ thống NHCSXH trong quý I/2018 tại Hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính vừa diễn ra sáng nay (15/4).
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Bảo - Uỷ viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Công đoàn; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính tổ chức, Trưởng phòng nhân sự 63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và Sở giao dịch.

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, NHCSXH đã xây dựng thành công mô hình tổ chức bộ máy quản trị, điều hành mang tính đặc thù, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, cấu trúc chính trị ở Việt Nam. Mô hình quản lý qua thực tiễn, được khẳng định có hiệu quả thực sự, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội từ TW đến cấp tỉnh, huyện, xã tham gia thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả hoạt động của NHCSXH trong thời gian qua đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các tầng lớp nhân dân ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của NHCSXH trong việc tổ chức và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách là một trong những “Điểm sáng” trong các chính sách giảm nghèo.

Về đội ngũ cán bộ, NHCSXH đã tuyển chọn, đào tạo, xây dựng một đội ngũ cán bộ tâm huyết với ngành, tinh thông nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, tận tụy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách, là nhân tố đưa đến mọi thành công qua 15 năm và 3 tháng đầu năm 2018.

Công tác cải cách thủ tục tại NHCSXH luôn được Tổng Giám đốc quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt trong toàn hệ thống. Các chương trình, Đề án cải cách TTHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được NHCSXH triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Tại các Báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện các Chương trình, Đề án cải cách TTHC, NHCSXH luôn được đánh giá là đơn vị tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách TTHC được giao. Các đơn vị trong hệ thống chấp hành nghiêm túc các quy định trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành quy trình nghiệp vụ, quy định về thủ tục của NHCSXH ngày càng được tăng cường; ý thức phục vụ của cán bộ ngày một nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong việc thực hiện thủ tục tại NHCSXH. Thông qua việc ứng dụng CNTT vào hoạt động ngân hàng, thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH ngày càng được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Kết quả đó đã đóng góp vào thành tích chung của cả hệ thống, tính đến ngày 31/3/2018, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH đạt 184.664 tỷ đồng, tăng 9.282 tỷ đồng so với năm 2017; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 177.735 tỷ đồng, tăng 5.946 tỷ đồng so với năm 2017, với hơn 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 157.540 tỷ đồng, tăng 5.337 tỷ đồng so với cuối năm 2017, hoàn thành 41,3% kế hoạch. Dư nợ tăng tập trung ở một số chương trình tín dụng nhưcho vay hộ mới thoát nghèo tăng 2.392 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm tăng 1.562 tỷ đồng, cho vay NS&VSMTNT tăng 1.207 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn tăng 905 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo tăng 355 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo tăng 261 tỷ đồng… Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,80% tổng dư nợ.

Tổng doanh số cho vay quý I/2018 đạt 16.145 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với hơn 577 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo 3.050 tỷ đồng; hộ cận nghèo 2.895 tỷ đồng; hộ nghèo 2.668 tỷ đồng;nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2.413 tỷ đồng; giải quyết việc làm 2.238 tỷ đồng và cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 2.166 tỷ đồng.

Việc tập trung huy động vốn và giải ngân các chương trình tín dụng chính sách ngay từ những ngày đầu năm đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 63 nghìn lao động, trong đó hơn 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 6.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 409 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng gần 4.000 căn nhà ở cho hộ nghèo…

Kể từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến 31/3/2018, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay đạt 6.550 tỷ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm 2018 tăng 1.313 tỷ đồng so với cuối năm 2017, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đạt 10.358 tỷ đồng. Một số tỉnh, thành phố chuyển nguồn vốn ủy thác cho vay nhiều trong 3 tháng đầu năm 2018, như: TP Hà Nội, Bình Dương, TP Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Quảng Nam…

Nhận tiền gửi của các tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 7.396 tỷ đồng, tăng 326 tỷ đồng so với năm 2017.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo kết quả hoạt động quý I/2018

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo kết quả hoạt động quý I/2018

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã cho biết những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của cả hệ thống NHCSXH trong quý I/2018; toàn hệ thống đã tập trung giải ngân các chương trình tín dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của các đối tượng thụ hưởng, cơ bản hoàn thành kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao. Các chi nhánh đã quan tâm đến công tác củng cố, nâng cao chất lượng, tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện những tồn tại để có biện pháp xử lý kịp thời và đẩy mạnh công tác truyền thông về các chương trình tín dụng mới.

Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015 của Chính phủ, Tổng Giám đốc cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành về lãi suất cho vay năm 2018 là 4,8%/năm, NHCSXH Trung ương cũng đã phân bổ 1.000 tỷ đồng nguồn vốn cho vay, chi nhánh các tỉnh, thành phố chủ động báo cáo, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh và Ban đại diện HĐQT phân bổ nguồn vốn hợp lý cho các huyện, xã; tổ chức tập huấn kỹ quy trình, thủ tục cho vay đến trực tiếp cán bộ NHCSXH tại đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời triển khai cho vay đúng đối tượng, công khai, minh bạch rõ ràng, dân chủ, khách quan để nhân dân tham gia giám sát. Đặc biệt, Tổng Giám đốc lưu ý các cán bộ NHCSXH không được lợi dụng chính sách để vay vốn từ chương trình này, cũng như để người dân lợi dụng sự thân quen cho vay không đúng quy trình, không đúng quy định…

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc đề nghị tiếp tục hoàn thành mục tiêu, định hướng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 về công tác quản trị ngân hàng và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức cán bộ trên cơ sở Điều lệ, các quy chế tổ chức hoạt động… nhằm hoàn thiện hơn nữa môi trường pháp lý đối với các hoạt động của NHCSXH; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý tại Hội sở chính và các chi nhánh, xây dựng phương án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực của NHCSXH, tăng cương công tác quản lý cán bộ, công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí cán bộ và công tác giám sát đối với cán bộ nhằm tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để cán bộ phát huy năng lực, sở trường đóng góp vào thành công chung của hệ thống NHCSXH. Quan tâm đến công nghệ thông tin, hiện đại hóa tin học; kịp thời khen thưởng, động viên đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động; làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, chủ động trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin hoạt động cho báo chí, phối hợp với các cơ quan xử lý khủng hoảng truyền thông và rà soát Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và nghiên cứu để đề ra Chiến lược phát triển NHCSXH trong giai đoạn 2021 - 2030.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc đối với các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quý I/2018 và trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2002 - 2017.

5

Tổng Giám đốc tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2002 - 2017

Tổng Giám đốc tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2002 - 2017

Tổng Giám đốc tặng Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu huy động nguồn vốn ủy thác tại địa phương  trên địa bàn cấp huyện quý I/2018

Tổng Giám đốc tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu huy động nguồn vốn ủy thác tại địa phương trên địa bàn cấp huyện quý I/2018

Tổng Giám đốc chúc mừng các đơn vị có chất lượng tín dụng tốt, không phát sinh nợ quá hạn và huy động nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương trong quý I/2018trong quý I/2018

Ban lãnh đạo NHCSXH chúc mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong quý I/2018

9

Chúc mừng chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành đạt thành tích xuất sắc trong quý I/2018

Ban lãnh đạo NHCSXH chúc mừng các tập thể có thành tích huy động nguồn vốn ủy thác của địa phương trong quý I/2018

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác