NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh cần triển khai kịp thời các chính sách tín dụng xã hội

04/03/2018
(VBSP News) Tại buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh vào sáng 04/3/2018 để nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở và chỉ đạo thực hiện ngay những công việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc đề nghị NHCSXH tỉnh cần triển khai kịp thời các chính sách tín dụng, đảm bảo hộ nghèo, và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn để phát triển sản xuất. Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Ngọc Bảo, ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH; đồng chí Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc cùng Lãnh đạo một số Ban CMNV tại HSC.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

Thay mặt Ban điều hành NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Lưu Văn Minh cho biết: Sau 15 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay tại mỗi địa phương. Ban đại diện HĐQT NHCSXH từ tỉnh đến huyện đã thực hiện việc thực thi, giám sát công tác tín dụng chính sách của chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn. Nhờ đó, hoạt động tín dụng của NHCSXH tỉnh đã không ngừng được mở rộng và hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu mới về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Từ 2 chương trình tín dụng là cho vay hộ nghèo và giải quyết việc làm khi mới thành lập vào năm 2003, đến nay đã triển khai cho vay 16 chương trình tín dụng (trong đó có 15 chương trình cho vay theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 01 chương trình cho vay theo Quy chế ủy thác của UBND tỉnh). Doanh số cho vay sau 15 năm đạt 10.365 tỷ đồng với hơn 425 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, doanh số thu nợ là 6.542 tỷ đồng, tổng dư nợ đến nay đạt 4.066 tỷ đồng, với 155 ngàn khách hàng. Nợ quá hạn chỉ chiếm 0,051% tổng dư nợ các chương trình tín dụng. Có 03/13 huyện, thị xã, thành phố và 184/262 xã không có nợ quá hạn. Những con số này đã nói lên thành công và hiệu quả của tín dụng chính sách tại Hà Tĩnh.

Thông qua nguồn vốn ưu đãi đã tạo việc làm cho gần 115 ngàn lao động; có gần 110 ngàn hộ thoát ngưỡng đói nghèo, trên 42 ngàn hộ cải thiện đời sống; gần 46 ngàn hộ có chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn; 5.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài; trên 126 ngàn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 156 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn; xây dựng, sửa chữa trên 10 ngàn căn nhà ở cho hộ nghèo, 800 ngôi nhà cho hộ nghèo tránh lũ…

“Các chương trình tín dụng ưu đãi NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh triển khai trong thời gian qua đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, đúng đối tượng thụ hưởng, giúp nhiều vùng quê, nhiều gia đình bớt đi cảnh nghèo khó, cải thiện cuộc sống; đồng thời góp phần đẩy nhanh phong trào xây dựng nông thôn mới tại các vùng quê, làm cho bộ mặt nông thôn Hà Tĩnh thêm khởi sắc. Từ nay đến năm 2020, NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đề ra mục tiêu bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện có nhu cầu đều được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của NHCSXH; thực hiện tốt chỉ tiêu huy động vốn Trung ương giao; nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì nợ quá hạn dưới 0,1% tổng dư nợ…”, Giám đốc Lưu Văn Minh nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng khẳng định: Nguồn vốn chính sách hoạt động rất phù hợp với thực tiễn, vốn vay phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội gắn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, cả nước nói chung.

Ghi nhận và biểu dương NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc thực hiện tín dụng chính sách, Tổng Giám đốc đề nghị trong thời gian tới chi nhánh tiếp tục phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội; lồng ghép các tiến bộ KHKT với nguồn vốn vay. NHCSXH tỉnh cần tranh thủ tối đa nguồn vốn tại địa phương, triển khai kịp thời các chính sách tín dụng, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn để phát triển SXKD, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn

Bên cạnh đó, chi nhánh cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở, tập trung đối với những xã có nợ đến hạn, nợ quá hạn cao và kiên quyết chỉ đạo xử lý nợ một cách kịp thời, hiệu quả.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác