An Giang cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội

24/02/2018
(VBSP News) Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng tại buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang vào chiều nay (24/2), nhằm đưa ra những giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2018. Tại đây, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu mỗi cán bộ từ Hội sở chi nhánh tỉnh đến cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn làm tốt hơn nữa vai trò vừa là cán bộ ngân hàng giúp dân giảm nghèo, vừa là tuyên truyền viên tích cực nhằm vận động hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả và trả nợ, trả lãi đúng hạn cho Nhà nước.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm việc với tập thể Lãnh đạo chi nhánh tỉnh An Giang

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm việc với tập thể Lãnh đạo chi nhánh tỉnh An Giang

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc cho biết thêm: Trong năm 2017 nhân sự Lãnh đạo chi nhánh tỉnh An Giang có sự thay đổi, nhưng tập thể đã đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ được TW giao, đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng của chi nhánh đến nay đạt 2.805 tỷ đồng, tăng 2.679 tỷ đồng so với ngày đầu thành lập. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh tuy còn cao, nhưng trong năm 2017 cơ bản đã kiềm chế được nợ xấu cũ tăng, nợ xấu phát sinh không có. Điều đó cho thấy chất lượng tín dụng chính sách đã được tập thể chi nhánh chú trọng, quan tâm và đặt mục tiêu cao nhất là tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách theo lộ trình của Đề án đã được triển khai thực hiện những năm qua.

Tại buổi làm việc Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã ghi nhận những nét khởi sắc của chi nhánh trong năm 2017 trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tổng Giám đốc yêu cầu năm 2018 chi nhánh cần cố gắng hơn nữa để chất lượng tín dụng ngày càng đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tập trung giải ngân vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, không được để người nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện không được vay vốn; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn tại khóm, ấp, khu dân cư và có những giải pháp hữu hiệu làm giảm tỷ lệ nợ quá hạn tại hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên. Cuối cùng Tổng Giám đốc nhấn mạnh chi nhánh cần tăng cường công tác tuyên truyền; kiểm tra giám sát, rà soát hồ sơ cho vay, hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định và thường xuyên phát động các phong trào thi đua tạo động lực cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị yên tâm công tác, gắn bó, say sưa, nhiệt huyết với công việc.

Theo báo cáo, năm 2017 chi nhánh đã cho vay được 608.619 triệu đồng với 27.915 lượt khách hàng. Nguồn vốn đã giúp cho 27.920 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay để phát triển SXKD; thu hút 1.157 lao động có việc làm; giúp cho hơn 2.800 hộ gia đình HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập;  hơn 7.890 hộ dân ở các xã vùng sâu, vùng xa được vay vốn để xây mới, sửa chữa và cải tạo các công trình cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, giúp cho 866 hộ nghèo xây dựng được nhà ở theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ…

Nhiệm vụ năm 2018 của chi nhánh tỉnh An Giang là chú trọng đến việc bình xét cho vay và giải ngân các chương trình tín dụng chính sách; nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay, hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn; tập trung xử lý dứt điểm nợ xấu phát sinh và huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo, cộng đồng dân cư trên địa bàn.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác