Hội nghị giao ban ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2018

26/01/2018
(VBSP News) Chiều nay (25/1/2018) tại Hà Nội, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH đã chủ trì Hội nghị giao ban ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch thường trực TW Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Vũ Ngọc Bình - Trưởng Ban kinh tế TW Hội CCB Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Văn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên nông thôn, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Thu Hà - Phó trưởng Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Lê Ngọc Bảo - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Kế toán trưởng; Lãnh đạo các Ban CMNV tại HSC, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT, Sở giao dịch NHCSXH và cán bộ chuyên quản công tác nhận ủy thác của các hội, đoàn thể.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo, tính đến hết năm 2017, tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH đạt trên 175 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 16 nghìn tỷ đồng so với năm 2016; tổng dư nợ đạt trên 171 nghìn tỷ đồng, trong đó dư nợ được thực hiện theo phương thức ủy thác một số nội dung công việc thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội là trên 169 nghìn tỷ đồng (chiếm gần 99% tổng dư nợ của NHCSXH), với hơn 6,9 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Tăng trưởng dư nợ tập trung vào 4 chương trình tín dụng là cho vay hộ mới thoát nghèo tăng 8.825 tỷ đồng, giải quyết việc làm tăng 2.734 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 2.679 tỷ đồngcho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn tăng 1.764 tỷ đồng.

Trong năm 2017, đã có trên 2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 400 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút, tạo việc làm cho trên 202 ngàn lao động, giúp gần 4 ngàn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; gần 65 ngàn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn gần 47 ngàn căn nhà ở cho hộ nghèo và hộ dân vùng ĐBSCL,… Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế theo định hướng XHCN. Bên cạnh đó, NHCSXH đã cùng với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục thực hiện tốt công tác duy trì, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống. Đến 31/12/2017 nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm tỷ lệ 0,8% tổng dư nợ.

Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý khẳng định: NHCSXH đã thực hiện hiệu quả phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội thông qua việc phân công trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách; thực hiện dân chủ, công khai hoạt động tín dụng chính sách trong cộng đồng dân cư; sự phối hợp tham gia của 4 tổ chức chính trị - xã hội với vai trò vừa là người giám sát xã hội vừa làm ủy thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng chính sách. Hoạt động nhận ủy thác từ NHCSXH đã tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội tập hợp lực lượng, củng cố, nâng cao cả về số lượng, chất lượng phong trào hoạt động, tăng số lượng hội viên, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp người nghèo có điều kiện được sinh hoạt tại các tổ chức hội, qua đó được tiếp cận với nhiều hoạt động lồng ghép như hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao KHKT… Đây là hướng đi đúng đắn, giúp cho việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng kịp thời, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh việc phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng, các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm và phối hợp với NHCSXH làm tốt công tác nhận tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến 31/12/2017 có trên 99% số Tổ tiết kiệm và vay vốn có số dư tiền gửi tiết kiệm của gần 6,5 triệu tổ viên, với số dư 7.034 tỷ đồng. Đồng thời, thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn với số tổ có chất lượng hoạt động tốt, khá chiếm 97,56%.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều khẳng định việc tổ chức có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều khẳng định việc tổ chức có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước

Là tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý dư nợ ủy thác lớn thứ 2 (54.148 tỷ đồng), sau Hội LHPN Việt Nam, năm 2017 Hội Nông dân Việt Nam đã thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách, vận động thực hành tiết kiệm đối với các hội viên; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tổ chức hàng trăm lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho hàng chục nghìn cán bộ hội và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn do hội quản lý. Nhờ đó, việc thực hiện dịch vụ ủy thác tại các cấp hội đã đạt hiệu quả thiết thực.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều khẳng định: Phương thức cho vay ủy thác mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, tạo điều kiện cho việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân nghèo, từ đó thu hút nông dân tham gia tổ chức hội, làm nòng cốt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật. Cơ chế ủy thác còn tạo điều kiện cho cán bộ hội tham gia quản lý tốt nguồn vốn, tạo nguồn kinh phí để thực hiện kiểm tra, giám sát, tập huấn kiến thức KHKT, nghiệp vụ quản lý tín dụng…

Cũng như Hội Nông dân Việt Nam, Hội CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHPN Việt Nam, trong những năm qua đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi, nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, cùng Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện việc cho vay đúng đối tượng, theo dõi việc sử dụng vốn vay của người vay đúng mục đích, để phát huy hiệu quả đồng vốn, hạn chế nợ quá hạn phát sinh và tập trung thu hồi nợ quá hạn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách nói chung và việc thực hiện dịch vụ ủy thác nói riêng, các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện quyết tâm cao trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu, giải pháp, phấn đấu cùng NHCSXH hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng ủy thác, trong đó cần tiếp tục thực hiện tốt hơn việc trao đổi thông tin hai chiều giữa NHCSXH với các tổ chức hội; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao chất lượng cán bộ hội, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp tổ chức có hiệu quả hoạt động tại các Điểm giao dịch xã; thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện dịch vụ ủy thác, góp phần quan trọng vào thực hiện và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách. Hoạt động của NHCSXH nói chung và công tác ủy thác tín dụng thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nói riêng đã góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2017.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong thực hiện dịch vụ ủy thác tại các cấp hội; nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, đặc biệt các chủ trương, chính sách mới để mọi người dân được biết.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH cũng đã công bố Quyết định tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Ngân hàng của Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng đối với các tập thể, cá nhân ngoài ngành Ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm qua.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng và trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Ngân hàng cho Phó trưởng Ban Kinh tế TW Hội CCB Việt Nam Hoàng Tùng Lâm

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng và trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Ngân hàng cho Phó trưởng Ban Kinh tế TW Hội CCB Việt Nam Hoàng Tùng Lâm

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác