Đảng bộ NHCSXH TW triển khai nhiệm vụ năm 2018

11/01/2018
(VBSP News) Chiều 10/1/2018, tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXH TW đã tổ chức Hội nghị BCH quý I/2018 nhằm tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng uỷ NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc cho biết: Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, các Nghị quyết, chỉ thị của TW, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và Nghị quyết của HĐQT, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, Công đoàn NHCSXH, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đến 31/12/2017, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 175 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 171 nghìn tỷ đồng, tăng trên 14 nghìn tỷ đồng so với hết năm 2016, tốc độ tăng trưởng đạt 9,2%, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao với gần 7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ. Riêng dư nợ cho vay tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đạt 14.300 tỷ đồng với gần 500 nghìn hộ gia đình được vay vốn. Vốn tín dụng đã giúp cho trên 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để SXKD, cải thiện cuộc sống, giúp gần 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần tạo việc làm cho gần 202 nghìn lao động, xây dựng trên 1,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giúp trên 65 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập,…

Về công tác xây dựng Đảng, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ năm 2017 ổn định; cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành Ngân hàng. Chỉ đạo các Chi, Đảng bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua các hội nghị giao ban hàng tháng, các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp. Đồng thời, Ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”… Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định 401 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ cộng đồng. Đảng bộ NHCSXH TW cũng đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ NHCSXH TW. Đồng thời chỉ đạo Đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 để triển khai thực hiện tại đơn vị. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được triển khai hiệu quả trong năm 2017.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy NHCSXH TW năm 2017, NHCSXH đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017; Đảng bộ NHCSXH TW được Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Đảng ủy NHCSXH TW tiếp tục lãnh đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và HĐQT NHCSXH giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng; tập trung huy động mọi nguồn vốn theo quy định, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động ủy thác; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, nâng cao năng lực quản trị điều hành của các chi nhánh tỉnh, thành phố; triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của TW và hướng dẫn của Đảng bộ Khối về công tác tuyên giáo, dân vận. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Nghị quyết 30a của Chính phủ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua “Dân vận khéo” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục vận động cán bộ, viên chức NHCSXH tích cực hưởng ứng, quyên góp, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2017 của Đảng bộ NHCSXH TW. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí là Ủy viên BTV, Ủy viên BCH chú ý thực hiện trên cương vị là thành viên của Đảng bộ, và trên cương vị là lãnh đạo trực tiếp các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cũng như các đơn vị phụ trách.

Nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Đảng bộ NHCSXH TW cần tiếp tục bám sát định hướng và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ cấp trên; tăng cường việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở; lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường công tác đào tạo, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tư tưởng chính trị tới mỗi cán bộ, đảng viên để giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

Tại Hội nghị, Đảng bộ NHCSXH TW cũng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Ngọc Bảo - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHCSXH TW, Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH. Tặng Kỷ niệm chương của Đảng và Bằng khen, Giấy khen của Đảng ủy NHCSXH TW cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian qua.

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Bảo nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Bảo nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Các tập thể, cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”

Các tập thể, cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”

Đồng chí Dương Quyết Thắng chúc mừng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm qua

Đồng chí Dương Quyết Thắng chúc mừng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm qua

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác