Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

30/06/2018
(VBSP News) Ngày 30/6, Đảng bộ NHCSXH TW đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo và đảng viên trong Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Đồng thời, vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dưng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thông qua việc học tập này, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy các cấp trực thuộc, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch…

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức TW truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức TW truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức TW, Báo cáo viên TW đã truyền đạt đến các cán bộ, đảng viên những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà đã trình bày các nội dung của Nghị quyết. Cụ thể, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược tập trung xây dựng trong thời gian tới phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới - thời kỳ xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Mục tiêu thời gian tới là tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình.

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.Theo đó trong thời gian tới, cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách để bảo hiểm xã hội thực sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện BHXH toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc “đóng - hưởng”, “công bằng”, “bình đẳng”, “chia sẻ” và “bền vững”.

Với cách truyền đạt gắn liền lý luận với thực tiễn, đồng thời đưa ra các ví dụ cụ thể, Đồng chí Nguyễn Đức Hà đã truyền đạt cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ NHCSXH TW lĩnh hội được những nội dung mới, trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 7 khóa VII. Đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của hệ thống ngành Ngân hàng, giúp cho các cán bộ, đảng viên có cái nhìn toàn diện hơn về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc thông qua chương trình hành động

Đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc thông qua chương trình hành động

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc thông qua chương trình hành động của Đảng bộ NHCSXH TW thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH TW Đảng khóa XII trong toàn Đảng bộ thống nhất nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng. Từ đó, mỗi tổ chức Đảng có chương trình hành động và mỗi đảng viên có tư duy, hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết tại đơn vị.

Thay mặt Đảng ủy NHCSXH TW, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong Nghị quyết gắn với thực tiễn của từng cấp ủy đơn vị, công việc được giao. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực liên quan trong cơ quan, xã hội để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Cuối cùng đồng chí Dương Quyết Thắng đánh giá cao tinh thần học tập của tất cả các đảng viên trong buổi học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH TW Đảng khóa XII.

PV

Các tin bài khác