Quảng Nam chuyển mạnh từ khi có Chỉ thị của Đảng

22/06/2018
(VBSP News) Sau 2 thập niên tái lập tỉnh, Quảng Nam từ một địa phương nghèo đã đạt được những thành tựu chính sách khá toàn diện, đặc biệt mấy năm gần đây tạo được sự chuyển động mạnh mẽ về công tác giảm nghèo bền vững trên cơ sở phát triển cùng sự lãnh đạo của Đảng đối với triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tín dụng chính sách xã hội, đời sống của người dân từng bước nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống đáng kể.
QNam

Nhiều mô hình kinh tế gia đình phát triển bền vững, cho thu nhập đến hàng trăm triệu đồng/năm nhờ phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách (Trong hình: Ông Huỳnh Văn Tình ở thôn 5, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước đang giới thiệu cho mọi người về vườn thanh trà của gia đình được vay vốn từ NHCSXH)

Theo thống kê năm 2011, tỉnh Quảng Nam còn 90.109 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 24,18%, cao hơn mức bình quân của cả nước là 9,89%, có đến 3 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và 78 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 21, 135. Hầu hết hộ nghèo có đời sống khó khăn, thiếu vốn sản xuất, nhất là hộ nghèo đồng bào DTTS sinh sống ở vùng sâu, vùng cao.

Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Nam xác định giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đồng thời ban hành nhiều chính sách, giải pháp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và tích cực đưa Chỉ thị 40 của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội vào cuộc sống, nhằm tập trung mọi nguồn lực, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo theo hướng bền vững.

Ngay trong năm 2015, tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, HĐND tỉnh đề ra Nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo, cụ thể hóa bằng các Quyết định của UBND về giảm nghèo cho khu vực miền núi, bổ sung Chủ tịch UBND xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện và Đề án hỗ trợ tăng trưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Trên cơ sở đó, NHCSXH là đơn vị thường trực triển khai Chỉ thị 40 của Trung ương đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn, lập kế hoạch hành động, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các chủ trương, chính sách dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách… Theo đó, Ban đại diện HĐQT NHCSXH từ tỉnh đến 18 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc được củng cố, kiện toàn kịp thời cả về số lượng và chất lượng nên đã phát huy tinh thần trách nhiệm và chú trọng quan tâm sâu sát hơn đến toàn bộ hoạt động tín dụng chính sách từ khâu phân bổ nguồn vốn, bình xét cho cho vay, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt kết quả, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở hộ vay nêu cao ý thức trả nợ, nộp lãi theo quy định của ngân hàng.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và tổ chức hội, đoàn thể ở Quảng Nam đến với tín dụng chính sách được nâng cao rõ rệt và toàn diện. Đơn cử ở vùng cao Nam Trà My, huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho các Đảng bộ, Chi bộ xây dựng chương trình cụ thể “đồng hành với người nghèo”, từng cấp ủy đã phân công mỗi đảng viên có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ từ 1 đến 2 hộ nghèo, hộ cận nghèo về cách thức sử dụng vốn vay ưu đãi đầu tư vào sản xuất. Kết quả trong sản xuất và sự chuyển biến về ý thức sử dụng vốn vay, thực hiện trả nợ, nộp lãi đầy đủ, đúng hạn của người vay trở thành tiêu chí đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ đảng viên hằng năm. Hầu hết các huyện, xã từ miền núi đến vùng bãi ngang ven biển Cù Lao luôn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú; biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong quá trình sử dụng vốn vay làm kinh tế giỏi, thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, việc hỗ trợ về cơ sở vật chất, tăng nguồn vốn ủy thác tạo thêm điều kiện hoạt động cho NHCSXH cũng được các cấp, các ngành ở Quảng Nam quan tâm hơn thông qua việc bố trí địa điểm làm việc rộng rãi với trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng tin, điện lưới ở tất cả 244 Điểm giao dịch xã, góp phần thực hiện tín dụng ưu đãi trên toàn tỉnh tiến hành được nhanh chóng, an toàn, đạt tỷ lệ trên 92%, được bà con nông dân tin tưởng, khen ngợi.

Mặc dù vẫn còn là vùng nghèo khó hơn so với các vùng miền khác trong tỉnh Quảng Nam, nhưng do quán triệt sâu sắc Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng và tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo, tất cả các huyện miền núi, đặc biệt là các huyện miền núi cao, huyện nghèo như Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang… cũng ưu tiên trích nguồn vốn ngân sách chuyển từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng để tiếp thêm sức mạnh cho NHCSXH cho vay hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Năm 2018, ngay từ những tháng đầu năm nhiều đơn vị quan tâm bổ sung nguồn vốn ngân sách chuyển sang NHCSXH để cho vay, một số địa phương có điều kiện kinh tế phát triển như Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Điện Bàn… bổ sung nguồn vốn ngân sách huyện cho NHCSXH trên địa bàn tương đối khá, cùng với nguồn vốn TW đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Chính vì vậy, đến hết tháng 3/2018 nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách cấp tỉnh, huyện ở Quảng Nam đạt 167,8 tỷ đồng, tăng so với cuối năm 2017 là 31,8 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch TW giao, tăng so với trước khi có Chỉ thị 40 là 93 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ 18 chương trình tín dụng chính sách đạt trên 4.056 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với cuối năm 2017 với 142 ngàn hộ đang vay nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,04% tổng dư nợ.

Có thể nói, Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong tỉnh Quảng Nam, tích cực thực hiện. Chỉ thị thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra nhiều phong trào giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi thuận lợi từ NHCSXH.

Tiêu biểu ở huyện miền núi Tiên Phước, nhờ nguồn vốn ưu đãi đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế gia đình phát triển bền vững, thu nhập tới cả trăm triệu đồng/năm. Đơn cử về vườn cây Thanh Trà của ông Đặng Lực, Huỳnh Văn Tình ở xã Tiên Hiệp; Trại nuôi gà giống, lợn rừng của ông Võ Duy Ân ở xã Tiên Hà; Vườn ươm giống cây Gió Trầm của gia đình chị Huỳnh Thị Liễu ở xã Tiên Mỹ… Đáng kể đến trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Sự ngụ thôn 5A xã Tiên Cảnh đã sử dụng số tiền vay từ chương trình tín dụng hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn và Dự án phát triển lâm nghiệp trồng được 5ha keo lá tràm trên vùng đất sỏi hoang hóa. Nhờ dày công chăm sóc rừng cây xanh tốt đã cho gia đình ông Sự khai thác hàng trăm khối gỗ, thu nhập hơn 500 triệu đồng. Phấn khởi trước thành quả lao động, ông Sự hoàn trả hết các khoản nợ vay của ngân hàng và quyết định dùng toàn bộ số tiền lời từ nghề trồng rừng mở rộng diện tích vườn cây giống lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất của bà con trong làng, ngoài xã.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng, hệ thống chính trị các cấp tại tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc tích cực, giám sát hơn trong công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động tín dụng chính sách. Nguồn vốn được cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, đầu tư đến 100% thôn, xã nghèo từ miền núi cao đến vùng bãi ngang ven biển, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo từ 13,9% cuối năm 2015 xuống còn 9,28% cuối năm 2017.

“Để công tác tín dụng chính sách phát triển tốt hơn, cùng với việc không ngừng tăng trưởng nguồn vốn và đảm bảo chất lượng tín dụng, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội tại địa phương, NHCSXH tỉnh Quảng Nam tiếp tục đưa Chỉ thị 40 và các văn bản của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn về tín dụng chính sách vào cuộc sống. Cụ thể là tập trung huy động mọi nguồn lực tài chính, tạo lập nguồn vốn chính sách, đồng thời triển khai các giải pháp hữu hiệu thu hồi nợ, lãi, nhanh gọn, đầy đủ, đảm bảo nâng cao chất lượng tín dụng. Bên cạnh đó, NHCSXH phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vay vốn xây dựng giao ước thi đua, phấn đấu đạt mục tiêu không có xã, phường nợ quá hạn, góp phần đắc lực, hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh cho biết.

Bài và ảnh Minh Uyên

Các tin bài khác