Nông dân Hải Hà thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi

22/06/2018
(VBSP News) Những năm qua, NHCSXH huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã không ngừng mở rộng mạng lưới giao dịch đến 16/16 xã, thị trấn và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với hàng nghìn lượt hộ dân nghèo, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, đồng bào DTTS. Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, đã có nhiều hộ dân mở rộng đầu tư SXKD cho hiệu quả kinh tế, phát huy tốt nguồn vốn vay vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
HH

Cán bộ NHCSXH tổ chức giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi tại xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà

Để thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, đưa nguồn vốn vay đến các hộ dân, những năm qua, NHCSXH huyện Hải Hà đã phối hợp tốt với các cấp hội, đoàn thể trong huyện và các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở trong hoạt động tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Một trong những tổ chức hội thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, phải nói đến là Hội Nông dân huyện Hải Hà đã đứng ra tín chấp vay vốn hàng trăm tỷ đồng giúp hội viên có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức hội, đoàn thể trong những năm qua, Hội Nông dân huyện cùng với các hội, đoàn thể khác đã thực hiện có hiệu quả văn bản liên tịch, văn bản thỏa thuận và Hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH và các văn bản hướng dẫn của hội cấp trên để chuyển tải nhanh chóng, kịp thời nguồn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

Qua 15 năm triển khai, đến nay, NHCSXH huyện Hải Hà đang triển khai thực hiện 13 chương trình tín dụng cho gần 7 nghìn hộ vay là gia đình nghèo và các đối tượng chính sách với tổng dư nợ 270 tỷ đồng, trong đó NHCSXH huyện đang ủy thác qua Hội Nông dân thực hiện 11/13 chương trình tín dụng với dư nợ đạt hơn 77 tỷ đồng với trên 2 nghìn hộ gia đình hội viên nông dân đang dư nợ.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng, những năm qua Hội Nông dân các cấp trong huyện còn thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia gửi tiền tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhằm tạo ý thức cho hội viên tiết kiệm hàng tháng, làm quen với các dịch vụ tài chính từ đó tạo thêm những vốn tự có để tái đầu tư SXKD, đến nay số dư tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân quản lý đạt gần 5 tỷ đồng.

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách tỷ lệ tập hợp hội viên vào tổ chức hội ngày càng cao, hội viên gắn bó với tổ chức hội, góp phần vào kết quả giảm nghèo và vận động, tập hợp hội viên. Những năm qua, NHCSXH huyện Hải Hà và các cấp hội, đoàn thể đặc biệt Hội Nông dân đã tập trung nguồn vốn vận động nhân dân các xã vùng khó khăn vay vốn phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương như các xã: Quảng Thịnh, Quảng Sơn, Quảng Phong, Quảng Đức…

Điển hình như hội viên nông dân Nguyễn Thị Hưng thôn 4, xã Quảng Minh, từng là hộ cận nghèo của xã được Hội Nông dân xã tuyên truyền vận động vay 50 triệu đồng chương trình hộ cận nghèo từ NHCSXH chị đã mạnh dạn phát triển trồng rau và chăn nuôi, giờ thoát nghèo kinh tế gia đình ổn định, đến nay gia đình chị đã mạnh dạn phát triền kinh tế nông nghiệp theo hướng tập trung, xây dựng mô hình vườn mẫu đúng với chủ trương của huyện và xã.

Hay như hội viên hội nông dân Bùi Văn Tuấn, Phạm Nhật Dũng chi hội 1, xã Quảng Long vay vốn NHCSXH với mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới và chăn nuôi gia cầm đã thoát nghèo và thu nhập bình quân mỗi năm từ 70 - 150 triệu đồng. Đó là kết quả nổi bật và khẳng định vai trò, tầm quan trọng của NHCSXH và Hội Nông dân trong việc đứng ta tín chấp vay vốn, là cầu nối để những hộ dân nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi được hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng hiệu quả góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương, trong thời gian tới NHCSXH huyện Hải Hà và Hội Nông dân cần tăng cường công tác phối hợp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các hội viên nông dân trong việc sử dụng vốn đúng mục đích và hoàn trả vốn vay đầy đủ, đúng hạn, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ có đủ năng lực trình độ để phối hợp triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách có hiệu quả góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Theo Thái Hà Đài PT&TH Quảng Ninh

Các tin bài khác