Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi chúc Tết và làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội

11/02/2019
(VBSP News) Thưa các đồng chí Trung ương và địa phương; đặc biệt là CBVCLĐ các chi nhánh xa xôi trong cả nước đã có mặt trong cuộc giao ban đầu năm mới của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Chúng ta đang có một tư duy là kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, cho nên chúng ta quan tâm đặc biệt đến vấn đề an sinh xã hội để bảo đảm những vấn đề bức xúc của xã hội, đặc biệt là xóa đói, giảm nghèo khắp mọi vùng miền của Tổ quốc, cùng với đó là các nhiệm vụ khác như: xuất khẩu lao động, hỗ trợ an sinh cho người nghèo. Trong thời gian vừa qua có thể nói Việt Nam đã được thế giới, các tổ chức liên hiệp quốc đánh giá cao trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có xóa đói, giảm nghèo và NHCSXH là kênh thực hiện an sinh xã hội của đất nước ta. Các đồng chí đã làm tốt việc này trong thời gian qua và đặc biệt những năm gần đây.

NHCSXH được thành lập với mục tiêu thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hơn 16 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống NHCSXH đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân mong mỏi, giao phó, đặc biệt nhiệm vụ chính trị năm 2018 các đồng chí đã hoàn thành toàn diện, vượt mức. Cụ thể, tín dụng tăng cao, cho vay đúng đối tượng với số lượng lớn, hàng vạn người có việc làm, cho vay sinh viên, cho vay nhà chống lũ, đặc biệt tỷ lệ nợ khoanh, nợ quá hạn giảm xuống thấp còn 0,78% - tỷ lệ thấp nhất trong hệ thống ngành Ngân hàng.

Đối tượng của chúng ta là đối tượng đặc biệt, điều mà chúng ta rất ấn tượng là hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng NHCSXH trong việc huy động, cho vay, giám sát và tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn cho vay. Cho nên đồng vốn của Đảng, Nhà nước đã đi đến được với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng nghèo và đến đúng các đối tượng ưu tiên mà Đảng và Nhà nước đã quy định.

Hệ thống NHCSXH có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước trong định hướng XHCN ở Việt Nam. Tại buổi chúc mừng đầu năm này tôi xin thay mặt Chính phủ biểu dương Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các CBVCLĐ trong hệ thống NHCSXH, đặc biệt là tại các chi nhánh ở vùng xa xôi, hẻo lánh, khó khăn, các đồng chí đã tận tụy xuống tận người dân, xuống tận các đối tượng chính sách để đưa vốn tới các đối tượng mà chúng ta cần quan tâm, làm được điều đó NHCSXH trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước trong việc quan tâm tới các đối tượng yếu thế trong xã hội, đối tượng chính sách. Tôi thay mặt Chính phủ biểu dương sự cố gắng của CBVCLĐ NHCSXH nhân dịp đầu năm mới.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta cũng nhiều lần tổng kết, nhất là tổng kết 15 năm quy mô toàn quốc và chúng ta đã khẳng định rằng mô hình hoạt động, sự phối hợp của NHCSXH được thực tế chứng minh là phù hợp với điều kiện và cấu trúc hệ thống chính trị của đất nước ta, không những về hiệu quả kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị - xã hội rất lớn, trong đó có việc phát huy vai trò, uy tín của đoàn thể chính trị - xã hội trong giải quyết các vấn đề thiết thực của người dân. Mô hình này cần được tổng kết, nâng lên để đảm bảo “đồng tiền, bát gạo” của Nhà nước được đến được với dân, đến với đối tượng chính sách một cách dễ dàng, đúng đối tượng quy định.

Tôi cũng đánh giá cao nhiều địa phương đã tham gia ủy thác vốn qua NHCSXH để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương có ngân sách tốt nhưng chưa ủy thác, hỗ trợ NHCSXH trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị xóa đói giảm nghèo. Bởi không có nguồn lực thì không thể phát triển, mở rộng đối tượng mà bây giờ vấn đề đối tượng chính sách càng ngày càng rất lớn trong thời kỳ CNH-HĐH này, cho nên việc ủy thác vốn qua NHCSXH rất quan trọng, tôi mong rằng các chi nhánh làm tốt hơn công tác tham mưu tới cấp ủy, chính quyền để thực hiện việc này.

2A

Thưa các đồng chí,

Chúng ta đang theo đuổi mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, chúng ta cần tiếp tục quyết liệt thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững. Với nhiệm vụ quan trọng như vậy thì vai trò, trách nhiệm của NHCSXH ngày càng lớn hơn, quan trọng hơn. NHCSXH cần phải tiếp tục củng cố, phát triển mạnh mẽ hơn để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Chính vì vậy tôi đề nghị các CBVCLĐ NHCSXH tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, tổ chức triển khai có hiệu quả, toàn diện các hoạt động của NHCSXH ở cấp địa phương.

Tôi cũng lưu ý một số việc như sau:

Thứ nhất, chúng ta cần thực hiện tốt việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên cơ sở phối hợp các đơn vị liên quan nhằm đáp ứng kịp thời,  đảm bảo cho vay thuận lợi, đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, công khai, minh bạch cho người dân; trong đó có việc thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Nhu cầu người dân ngày càng lớn thì thủ tục yêu cầu càng đơn giản, chống thất thoát, đảm bảo minh bạch vốn với các đối tượng thụ hưởng. Doanh số trong năm 2019 phải cao hơn năm 2018 vì đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách ngày càng lớn. Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ NHCSXH hoàn thành thuận lợi việc này. Các Ngân hàng thương mại bây giờ đã cải cách đổi mới thì NHCSXH cũng cần cải cách đổi mới thuận lợi nhất cho các đối tượng chính sách dưới sự giám sát chặt chẽ của hệ thống chính trị.

Thứ hai, cần tăng cường kiểm tra, phối hợp thực hiện, củng cố chất lượng hoạt động để hệ thống NHCSXH đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ tầm cao trong giai đoạn phát triển mới.

Thứ ba, hệ thống NHCSXH cần đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động, giảm chi phí, đặc biệt là triển khai các dự án sản xuất, sản phẩm dịch vụ hiệu quả.

Thứ tư, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho người vay vốn. NHCSXH vừa là người làm tín dụng vừa là người hướng dẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh ở mô hình địa phương này lẫn địa phương khác.

Thứ năm, cần phải tập trung nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao. Chính vì vậy, cần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các CBVCLĐ trong hệ thống.

Tôi đề nghị các cơ quan như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn điều lệ, cấp vốn kịp thời để thực hiện các chương trình tín dụng cho NHCSXH.

Tôi cũng đề nghị các địa phương cần quan tâm đến tín dụng chính sách, hoạt động của NHCSXH. Các đồng chí cần dành ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đây là việc làm cần thiết, đầu tư cho người nghèo, đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất. Tôi cũng đã thấy phần lớn cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm đến vấn đề này, thậm chí có nơi chính quyền còn hỗ trợ cho NHCSXH về phương tiện ô tô, trụ sở làm việc…

Cuối cùng, tôi đề nghị các đồng chí ở MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, tập hợp lực lượng để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân đối với nguồn vốn tín dụng chính sách.

Tỷ lệ nợ khoanh, nợ quá hạn của NHCSXH hiện nay thấp, tuy nhiên không được chủ quan để tỷ lệ này lên cao.

Tôi mong rằng các đồng chí phát huy truyền thống, kinh nghiệm, trách nhiệm mà vừa qua các đồng chí đã làm tốt, tôi cho rằng cần phải làm tốt hơn. Hệ thống NHCSXH đóng góp cho xã hội, cho phát triển đất nước bền vững, không để ai lại phía sau nhất là người nghèo và đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Mong là các đồng chí sẽ phát huy hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị rất quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao cho các đồng chí trong hệ thống của chúng ta. Tôi xin gửi lời thăm hỏi đến các đồng chí lãnh đạo các cấp, nhất là những nơi xa xôi hẻo lánh, chưa gặp Thủ tướng bao giờ, tôi cũng đi những nơi xa lắm nhưng không thể nào đi hết được tất cả, xin gửi lời hỏi thăm đến tất cả CBVCLĐ trong hệ thống NHCSXH. Các đồng chí được Đảng và Nhà nước quan tâm, năm nay Thủ tướng cũng như các Bộ trưởng không đi thăm các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng nào, dành thời gian cho NHCSXH - một “kênh dẫn vốn” cho người nghèo, để mong rằng các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nặng nề mà Đảng và Nhà nước đặt trên vai các đồng chí.

Xin chúc các đồng chí một năm mới an khang, thịnh vượng, đặc biệt gửi lời chúc đến gia đình các đồng chí, người nghèo và các đối tượng chính sách khác là những đối tượng NHCSXH cho vay. Chúc các đồng chí và người nghèo, đối tượng chính sách xã hội một năm mới nhiều may mắn tốt đẹp, có những chuyển biến rõ nét nhất trong năm 2019, đóng góp vào sự nghiệp giảm nghèo của đất nước.

Chúc các đồng chí thành công!   

Các tin bài khác