NHCSXH tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

27/02/2019
(VBSP News) Chiều 26/02/2019, Đảng uỷ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương (NHCSXHTW) tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (mở rộng) tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý NHCSXH và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXHTW, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc NHCSXH chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu quán triệt Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm là dịp để nhìn nhận, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý NHCSXH và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXHTW trong thời gian qua.. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ, đề cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; các đồng chí cán bộ lãnh đạo ghi phiếu phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện ghi phiếu bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch; kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm và tập thể lãnh đạo cấp trên trực tiếp.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin quan trọng cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Những đồng chí có tín nhiệm thấp, tùy theo mức độ sẽ xem xét không quy hoạch chức vụ cao hơn hoặc cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Kết thúc Hội nghị, Đại diện Ban Kiểm phiếu đã thông báo kết quả kiểm phiếu. Theo đó, các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao đạt 90% trở lên; đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng là người đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất (số tín nhiệm cao đạt 100%).

PV

Các tin bài khác