Hội nghị giao ban ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2017

10/02/2017
(VBSP News) Ngày 09/2/2017 tại Hà Nội, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH đã chủ trì Hội nghị giao ban ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH TW Đảng - Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên HĐQT; Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên HĐQT; đồng chí Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Ngọc Bảo - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát; các Phó Tổng Giám đốc; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH TW; Chủ tịch Công đoàn; Kế toán trưởng NHCSXH; Lãnh đạo, cán bộ một số Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT, Sở giao dịch NHCSXH và cán bộ chuyên quản công tác ủy thác của Hội LHPN Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị

Đến 31/12/2016, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 157.372 tỷ đồng (tăng 14.844 tỷ đồng so với năm 2015), với trên 6,784 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ; trong đó, dư nợ được thực hiện theo phương thức ủy thác thông qua Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là 155.297 tỷ đồng,chiếm 98,68%.

Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý khẳng định việc NHCSXH ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đến đúng các đối tượng thụ hưởng; giúp hàng triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách có vốn SXKD, tạo thêm được việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện và dần ổn định cuộc sống. Thông qua việc thực hiện dịch vụ ủy thác, các tổ chức chính trị - xã hội có điều kiện củng cố tổ chức và thu hút hội viên; tham gia giám sát đảm bảo chính sách tín dụng được thực hiện công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguồn lực của Nhà nước cho mục tiêu giảm nghèo…

Bên cạnh việc phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng, các tổ chức chính trị - xã hội đã động viên hội viên dành dụm chi tiêu, hăng hái thực hành tiết kiệm được 5.436 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay tại NHCSXH. Đồng thời, thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn với số tổ có chất lượng hoạt động khá, tốt chiếm trên 97%.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Là tổ chức chính trị - xã hội tham gia quản lý dư nợ ủy thác lớn nhất (61.406 tỷ đồng, chiếm 39,54% dư nợ ủy thác), trong năm 2016, Hội LHPN Việt Nam đã thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách, vận động thực hành tiết kiệm đối với các hội viên; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tổ chức hàng trăm lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho hàng chục nghìn cán bộ hội và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý. Nhờ đó, việc thực hiện dịch vụ ủy thác tại các cấp hội đã đạt hiệu quả thiết thực. Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Thu Hà đã chia sẻ những kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện dịch vụ ủy thác; đồng thời nhấn mạnh về những định hướng của Hội Phụ nữ trong năm 2017, trong đó đẩy mạnh việc lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện dịch vụ ủy thác tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển sinh kế; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của cán bộ hội cơ sở, Tổ tiết kiệm và vay vốn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn vay…

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng cần làm tốt hơn việc lồng ghép chính sách tín dụng ưu đãi với  phong trào hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển sinh kế

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng cần làm tốt hơn việc lồng ghép chính sách tín dụng ưu đãi với phong trào hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển sinh kế

Cũng như Hội LHPN Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong những năm qua đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi; kịp thời chỉ đạo các cấp hội cơ sở triển khai đầy đủ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách mới liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; hỗ trợ hàng triệu hội viên có vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống; góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Qua việc thực hiện dịch vụ ủy thác tín dụng chính sách xã hội, vai trò, vị thế của các tổ chức hội được nâng cao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách nói chung và việc thực hiện dịch vụ ủy thác nói riêng, các đại biểu đã thể hiện quyết tâm cao trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu, giải pháp, phấn đấu cùng NHCSXH hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng ủy thác, trong đó cần tiếp tục thực hiện tốt hơn việc trao đổi thông tin hai chiều giữa NHCSXH với các tổ chức hội; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao chất lượng cán bộ hội, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp tổ chức có hiệu quả hoạt động tại các Điểm giao dịch xã; thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng.

Phó Chủ tịch TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Nguyễn Văn Đạo cho rằng công tác kiểm tra, giám sát cần có đổi mới, tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm

Phó Chủ tịch TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Nguyễn Văn Đạo cho rằng công tác kiểm tra, giám sát cần có đổi mới, tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm

Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam, Lều Vũ Điều khẳng định vốn tín dụng chính sách đã đi vào cuộc sống, giúp hàng triệu hội viên nông dân và các hộ nghèo, đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình

Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam, Lều Vũ Điều khẳng định vốn tín dụng chính sách đã đi vào cuộc sống, giúp hàng triệu hội viên nông dân và các hộ nghèo, đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện dịch vụ ủy thác, góp phần quan trọng vào thực hiện và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách. Hoạt động của NHCSXH nói chung và công tác ủy thác tín dụng thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nói riêng đã góp phần thực hiện thành công Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2016.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong thực hiện dịch vụ ủy thác tại các cấp hội; nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Theo đó, cần chú trọng tới công tác tập huấn đối với cán bộ hội, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã; thường xuyên trao đổi thông tin và thực hiện tốt việc giao ban  định kỳ giữa tổ chức hội, đoàn thể với NHCSXH, đặc biệt tại Phiên giao dịch tại các Điểm giao dịch xã; tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn gửi tiền vào NHCSXH nhằm huy động nguồn lực tại cơ sở, bổ sung nguồn vốn cho vay; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai sót để phối hợp với NHCSXH có biện pháp xử lý…

Cùng với NHCSXH, các tổ chức hội cần chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền, đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương về hoạt động của NHCSXH nói chung, hoạt động ủy thác của tổ chức hội nói riêng. Qua đó tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020.

Đến hết năm 2016, 4 tổ chức hội, đoàn thể đang quản lý trên 189.000 Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ nhận ủy thác là 155.297 tỷ đồng. Trong đó, Hội LHPN Việt Nam quản lý 72.090 Tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ 61.406 tỷ đồng; Hội Nông dân quản lý 61.671 Tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ 50.550 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh quản lý 31.755 Tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ 24.217 tỷ đồng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý 24.033 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với dư nợ 19.124 tỷ đồng.

Vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 483.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, hỗ trợ tạo việc làm cho trên 164.000 lao động; giúp hơn 74.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm; xây dựng hơn 1,3 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 18.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, trong đó có trên 5.000 căn nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo và các tỉnh miền Trung…

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác