Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự tại NHCSXH

16/01/2017
(VBSP News) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm nhân sự tại NHCSXH.

Cụ thể, tại Quyết định số 51/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên HĐQT NHCSXH thay bà Nguyễn Thị Thanh Hòa nghỉ hưu theo chế độ.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác