NHCSXH triển khai nhiệm vụ năm 2017

15/01/2017
(VBSP News) Ngày 15/1/2017, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chỉ đạo Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trưởng Ban Kiểm soát; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH TW; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Công đoàn; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Ban KTKSNB khu vực miền Nam; Giám đốc cơ sở đào tạo khu vực miền Nam; Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ, Trưởng phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ 63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và Sở giao dịch.

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Hoạt động tín dụng trong năm 2016 nói chung, tín dụng chính sách xã hội nói riêng có thể coi là một năm đặc biệt khó khăn bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu. Rét đậm, rét hại tại các tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ và sự cố miền biển tại các tỉnh miền Trung đã ảnh hướng nặng nề tới sản xuất và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban đại diện HĐQT các cấp, hệ thống NHCSXH đã nỗ lực tổ chức, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Năm 2016, NHCSXH được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch tăng trưởng tín dụng thêm 2%, tăng từ 8% lên 10%. Để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn giải ngân theo kế hoạch và thanh toán các khoản nợ đến hạn, bên cạnh các nguồn vốn do ngân sách Nhà nước cấp, NHCSXH đã tập trung huy động các nguồn vốn trên thị trường và tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn. Cụ thể, đến hết ngày 31/12/2016, tổng nguồn vốn đạt 162.380 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2015; trong đó tiền gửi tiết kiệm tại NHCSXH thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 5.436 tỷ đồng, tăng 1.250 tỷ đồng so với cuối năm 2015; tiền gửi tiết kiệm của cộng đồng dân cư tại Điểm giao dịch xã sau 3 tháng triển khai đạt 352 tỷ đồng; Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 157.372 tỷ đồng với trên 6.784 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 140.929 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Cùng với việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, trong năm 2016 NHCSXH đã tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh đến ngày 31/12/2016 chiếm 0,75% tổng dư nợ, giảm 0,03% so với năm 2015; trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,34% tổng dư nợ, nợ khoanh 0,41%.
Doanh số cho vay năm 2016 đạt 55.150 tỷ đồng, giúp trên 2.297 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển SXKD; góp phần giúp hơn 493 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hỗ trợ tạo việc làm cho trên 171 nghìn lao động, trong đó hơn 2,7 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 74 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm; xây dựng gần 1,3 triệu công trình cung cấp nước sạch, vệ sinh nông thôn; xây dựng gần 21 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo, trong đó có gần 5,5 nghìn căn nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo các tỉnh miền Trung…
Trong năm 2016, các đơn vị tiếp tục tích cực triển khai tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch triển khai 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm hỗ trợ NHCSXH trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc và nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác cho vay sang NHCSXH. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn kể từ khi có Chỉ thị đến nay là 2.891 tỷ đồng (+74,3%) riêng trong năm 2016 tăng 1.888 tỷ đồng (+35,8%) so với năm 2015.

Về định hướng hoạt động năm 2017, NHCSXH tiếp tục bám sát Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch tăng trưởng tín dụng chính sách năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao để chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách, đảm bảo khả năng thanh toán trong toàn hệ thống và chỉ tiêu tăng trưởng 8% so với năm 2016 (tương ứng khoảng 11.300 tỷ đồng); trong đó vốn tín dụng chính sách tiếp tục ưu tiên cho các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, các tỉnh có dư nợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn so với bình quân chung toàn quốc, các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, huyện nghèo, xã nghèo, vùng biên giới và hải đảo, cho vay khắc phục thiên tai, cho vay các chương trình tín dụng mới… đồng thời, toàn hệ thống tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH công bố các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc NHCSXH đối với các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Tổng Giám đốc chúc mừng các tập thể, cá nhân vinh dự nhân Huân Chương Lao động của Chủ tịch nước

Tổng Giám đốc chúc mừng các tập thể, cá nhân vinh dự nhận Huân Chương Lao động của Chủ tịch nước

Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các tập thể vinh dự nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc

Các tập thể vinh dự nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc

10 đơn vị có Chuyên đề xuất sắc nhất được Chủ tịch HĐQT tặng Giấy khen

9 đơn vị có Chuyên đề xuất sắc nhất được Tổng Giám đốc tặng Giấy khen

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc nhất khu vực

Lãnh đạo NHCSXH chúc mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc nhất khu vực

Danh hiệu đơn vị xuất sắc nhất hệ thống NHCSXH năm 2016 đã được trao cho NHCSXH TP Hà Nội

Danh hiệu đơn vị xuất sắc nhất hệ thống NHCSXH năm 2016 đã được trao cho NHCSXH TP Hà Nội

Tổng Giám đốc ghi nhận những thành tích đóng góp của các cán bộ sau một thời gian công tác, cống hiến cho ngành, đến nay đã được nghỉ chế độ

Tổng Giám đốc ghi nhận những thành tích đóng góp của các cán bộ sau một thời gian công tác, cống hiến cho ngành, đến nay đã được nghỉ chế độ

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 với chủ đề “Cán bộ, viên chức và người lao động NHCSXH đoàn kết, thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017”, nhằm động viên toàn hệ thống NHCSXH nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực tham gia phong trào xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… 

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú phát động phong trào thi đua năm 2017

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú phát động phong trào thi đua năm 2017

Nhìn lại những thành công trên các mặt hoạt động của NHCSXH năm 2016, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh: Trong năm qua, CBVCLĐ trong toàn hệ thống đã tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác huy động nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng và nâng cao chất lượng hoạt động.

Bước sang năm 2017, cũng là năm NHCSXH hướng tới Kỷ niệm 15 năm thành lập, Tổng Giám đốc kỳ vọng hệ thống sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa thông qua những nhiệm vụ quan trọng. Đó là, tiếp tục tham mưu cho các Ban, Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm tham mưu cấp bổ sung vốn điều lệ, vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách và nguồn vốn ủy thác tại địa phương cho NHCSXH; tích cực huy động các nguồn vốn, chú trọng công tác huy động vốn tại Điểm giao dịch xã để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn giải ngân của các chương trình tín dụng chính sách và đảm bảo khả năng thanh toán trong toàn hệ thống.

Đặc biệt, thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chú trọng tới công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Thực hiện chương trình kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và phúc tra chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố theo kế hoạch. Tăng cường công tác giám sát từ xa hoạt động tại NHCSXH cơ sở nhằm kịp thời phát hiện sai sót, tồn tại để có biện pháp xử lý.

Cùng với đó là rà soát, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tạo tính chủ động và bền vững trong hoạt động NHCSXH, phù hợp với Chiến lược phát triển.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội đến các cấp, các ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội và các tầng lớp nhân dân biết để thực hiện và giám sát thực hiện trên địa bàn; tăng cường công tác thi đua khen thưởng, xây dựng cơ bản, hợp tác quốc tế, cải cách thủ tục hành chính… góp phần vào sự thành công chung của hệ thống.

Tổng Giám đốc tin tưởng, với những kết quả đạt được trong năm 2016 sẽ là tiền đề vững chắc để năm 2017 toàn hệ thống NHCSXH tiếp tục chung sức, đồng lòng vượt mọi khó khăn, thách thức, tự tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác