Tiếp vốn kịp thời cho người dân Đại Lộc vươn lên đổi đời

18/01/2023
(VBSP News) Trong những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách có vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đại Lộc (Quảng Nam).
z386786786870931f561f9bb1e75fc7a89765d0d2417e5-16680600036331700693407-16680619030931312375705-16739686512691922966497

Vốn tín dụng chính sách làm “bệ phóng” để người dân huyện Đại Lộc đổi đời

Chất lượng tín dụng được nâng cao
Theo ông Đặng Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đại Lộc cho biết: Từ đầu năm đến nay, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; NHCSXH huyện đã kịp thời phân giao, điều chỉnh nguồn vốn cho các địa phương và giao chỉ tiêu huy động vốn.
Thời gian qua, huyện rất quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách. Nhờ đó, trong năm 2022, NHCSXH huyện Đại Lộc đã hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ do ngân hàng cấp trên giao. Tổng nguồn vốn đến hết năm 2022 đạt hơn 404,6 tỷ đồng, tăng hơn 34,1 tỷ đồng so với đầu năm 2022. Trong đó, nguồn vốn Trung ương là hơn 325,2 tỷ đồng; nguồn vốn địa phương là hơn 21,4 tỷ đồng; nguồn vốn huy động là hơn 57,8 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến hết năm 2022 đạt hơn 404,6 tỷ đồng, tăng hơn 34,1 tỷ đồng so với đầu năm 2022, tốc độ tăng 9,2%.
Tổng số dư huy động tiết kiệm đạt hơn 57,8 tỷ đồng. Trong đó, huy động qua các tổ chức cá nhân đạt hơn 35,8 tỷ đồng; huy động qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt hơn 22 tỷ đồng. Kết quả thu lãi đạt 100% số lãi phải thu.
Hiện nay, NHCSXH huyện Đại Lộc tiếp tục triển khai tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định, hiệu quả, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện.
Tiếp tục tiếp vốn cho người dân

base64-16739693662661253000488

Có vốn tín dụng chính sách, nông dân Đại Lộc vững tin xây dựng các mô hình kinh tế mới

Giám đốc NHCSXH huyện Đại Lộc Lê Tấn Hùng cho biết: Từ đầu năm đến nay, NHCSXH huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục quan tâm chuyển nguồn vốn sang NHCSXH để bổ sung cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Đặc biệt là cho vay đối với người lao động có nhu cầu vốn để thực hiện khôi phục, mở rộng các dự án kinh doanh, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Cùng với đó là hoạt động cho vay các dự án thanh niên khởi nghiệp, phụ nữ khởi sự kinh doanh…
Bên cạnh đó, NHCSXH huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi, thường xuyên rà soát nhu cầu trong nhân dân, phối hợp lập hồ sơ, tập trung giải ngân, cho vay đúng đối tượng, đúng quy định, có hiệu quả; tăng trưởng tín dụng nhanh và bền vững, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng; thu lãi đạt 100% số lãi phải thu,…
Từ những kết quả đạt được trên cho thấy, chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách tại huyện Đại Lộc đã có bước chuyển biến tích cực, thể hiện ở cả sự tăng dần của tổng dư nợ và tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm.
Có được thành quả như ngày hôm nay là sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tín dụng chính sách sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Đại Lộc.

Trần Hậu - Đoàn Hồng

Các tin bài khác