Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2023

12/01/2023
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội vừa tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có trên 200 cán bộ viên chức, người lao động là đại biểu thuộc các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chi nhánh NHCSXH thành phố và các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện, thị xã. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh kiêm Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội.
Anh 11.1 - 5

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2022, kế hoạch triển khai năm 2023; Báo cáo Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và phát động toàn thể cán bộ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 của Chi nhánh. Hội nghị đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2023 - 2025.
Năm 2022, chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo của Ban điều hành NHCSXH, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội năm 2022.
Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Đến hết năm 2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 12.955 tỷ đồng, với 259 nghìn hộ vay vốn, tăng 1.169 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng là 10% và hoàn thành 99,9% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2022.
Thông qua các chương trình tín dụng chính sách giải ngân trong năm 2022 đã giúp cho trên 800 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; 90.200 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút, tạo việc làm cho 99.300 lao động; hỗ trợ vốn cho 260 lượt HSSV trang trải chi phí học tập, 251 lượt HSSV mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; hỗ trợ kinh phí cho 30.500 hộ gia đình xây dựng mới và cải tạo 61.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay 105 lượt người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 38.905 lượt người lao động; cho vay 154 lượt cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19…

Anh 11.1 - 7

Các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 được khen thưởng tại Hội nghị

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác làm quen với tín dụng ngân hàng, thay đổi cơ bản nhận thức trong sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Năm 2022, toàn thể cán bộ, nhân viên chi nhánh đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội tiếp tục được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhất hệ thống do Tổng Giám đốc NHCSXH Trung ương trao tặng.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ chi nhánh NHCSXH thành phố đã đạt được. Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2022, Phó Tổng Giám đốc kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống chi nhánh tiếp tục nỗ lưc phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay; tăng trưởng dư nợ gắn với quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy trình quy định. Dư nợ, phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch được Trung ương và thành phố giao, tốc độ tăng trưởng tín dụng tối thiểu đạt khoảng 6 - 8% so với năm 2022. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo tiệc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố năm 2023.
Đối với công tác đoàn thể, đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động. Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật, của ngành và các nội dung thỏa ước lao động tập thể. Phấn đấu 100% cán bộ, người lao động hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

image_gallery

Lãnh đạo chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội trao giấy khen cho các đơn vị đạt giải Nhất các chuyên đề thi đua năm 2022

Với những kết quả đã đạt được, năm 2022, chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đã được nhận Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước; 16 đồng chí được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” cho 13 cá nhân, vinh danh đối với 4 cá nhân và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành cho thành tích hoạt động trong năm 2021, 2022 và nhân dịp tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
Tại Hội nghị, Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đã trao tặng giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc toàn diện năm 2022. NHCSXH huyện Ba Vì đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc nhất chi nhánh, NHCSXH huyện Quốc Oai đạt giải Nhì, NHCSXH huyện Chương Mỹ đạt giải Ba. Chi nhánh cũng đã khen thưởng các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba các chuyên đề thi đua năm 2022.

Phạm Linh

Các tin bài khác