Hội nghị giao ban hoạt động ủy thác năm 2022

11/01/2023
(VBSP News) NHCSXH vừa phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tại Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm đánh giá những kết quả đạt được năm 2022 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
image001

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận; các đơn vị của NHCSXH. Về phía 4 tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo các Ban chuyên môn, Quỹ hỗ trợ và cán bộ chuyên quản.

Trong năm 2022, trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức cao; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia; thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động bám sát Nghị quyết số 01 ngày 08/01/2022 và Nghị quyết số 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 01 ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN Việt Nam, các Nghị quyết HĐQT NHCSXH, Kết luận Hội nghị giao ban ủy thác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 để tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.

Đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 297.223 tỷ đồng, tăng 40.818 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng dư nợ đạt 283.348 tỷ đồng, tăng 35.378 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Trong đó, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 281.624 tỷ đồng, chiếm 99,39% tổng dư nợ, tăng 36.930 tỷ đồng so với năm 2021 với hơn 6,5 triệu khách hàng còn dư nợ. Hoạt động ủy thác được thực hiện thông qua 10.435 Điểm giao dịch xã với 168.576 Tổ TK&VV đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

image003

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận phát biểu tại Hội nghị

Trong năm qua, nguồn vốn chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 879 nghìn lao động, giúp trên 7,5 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 69,6 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân cho gần 86 nghìn hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính, thiết bị học tập; giúp gần 1,1 nghìn doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh, trả lương cho gần 155 nghìn người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19; xây dựng gần 1.471 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh; xây dựng gần 1,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 11,2 nghìn căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp;… Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

image005

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định phát biểu

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho biết, nguồn vốn chính sách kết hợp với sự hỗ trợ về đào tạo nghề, khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức chính trị - xã hội đã giúp cho hội viên, đoàn viên có cơ hội thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách nói chung và việc thực hiện dịch vụ ủy thác nói riêng, các tổ chức chính trị - xã hội đề nghị tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW. Tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao. Tích cực huy động vốn và giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuậnđánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP cấp huyện/tỉnh và cấp Trung ương; tổ chức thành công Hội thi Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ NHCSXH năm 2022 tại 10 khu vực và toàn quốc, thực hiện tốt dịch vụ ủy thác góp phần quan trọng vào thực hiện và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách.

Để phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, NHCSXH đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị 40, Kết luận 06 của Ban Bí thư và Quyết định 1630 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 theo Quyết định số 05 của Thủ tướng Chính phủ; làm tốt công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo các đơn vị theo ngành dọc tổ chức thực hiện tốt các nội dung ủy thác trong đó, triển khai việc chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác, hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác theo các văn bản mới ban hành; tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng và đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch xã, hoạt động của Tổ TK&VV; xử lý thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng; xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan; phối hợp triển khai công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ủy thác các cấp và Ban quản lý Tổ TK&VV.

Tại Hội nghị, NHCSXH đã trao khen thưởng nhân dịp tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP cho các cá nhân có thành tích đóng góp 20 năm hoạt động NHCSXH.

PV

Các tin bài khác